English

Mgr. Nataliya Tyagur – seznam publikací

2018

  1. , Detecting Forest Road Wearing Course Damage Using Different Methods of Remote Sensing, článek v Remote Sensing, ISSN 2072-4292, 2018

2017

  1. TYAGUR, N., ROBUST FILTERING OF MOBILE LASER SCANNER DATA, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

  1. TYAGUR, N., HOLLAUS, M., DIGITAL TERRAIN MODELS FROM MOBILE LASER SCANNING DATA IN MORAVIAN KARST, příspěvek na konferenci The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN 2194-9034, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2016
  2. TYAGUR, N., DIFFERENCE BETWEEN DTM FROM MOBILE LASER SCANNING AND DTM OF THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů. Juniorstav 2016 : 18. odborná konference doktorského studia. , ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný