English

Ing. arch. Petr Novák, Ph.D. – seznam publikací

2013

 1. URBÁŠKOVÁ, H.; NOVÁK, P., Typologie (n)ostalgie, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-858-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2013

2012

 1. NOVÁK, P., Ekologické veřejné stavby - katalog referenčních příkladů, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4646-5, VUT FA, Brno, 2012
 2. NOVÁK, P., Ekologické aspekty v územním plánování - regenerace brownfields, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4647-2, VUT FA, Brno, 2012
 3. NOVÁK, P., Ekologické stavební materiály v soudobých stavbách, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4624-3, VUT FA, Brno, 2012

2011

 1. NOVÁK, P., Udržitelné budovy s certifikátem - Katalog udržitelných a ekologicky šetrných budov certifikovaných některou z metod komplexního hodnocení budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4391-4, 2011
 2. NOVÁK, P., Sommerakademie 2009 - Architektur mit Energie, příspěvek na konferenci ROČENKA DSP 2010 - Doktorské aktivity na FA 2009 - 2010., ISBN 978-80-214-4225-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2011
 3. NOVÁK, P., Trvale udržitelná sídla, příspěvek na konferenci Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia 2011 - Nové vědecké poznatky v oboru architektura a urbanismus, ISBN 978-80-01-04823-8, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Praha, 2011
 4. NOVÁK, P., Trvale udržitelná sídla, příspěvek na konferenci XV. Vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-4266-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2011

2010

 1. NOVÁK, P., Architektura pasivních domů na venkově, příspěvek na konferenci Udržitelná energie a krajina 2010 - Sborník příspěvků z mezioborové konference, ISBN 978-80-87308-05-9, ZO ČSOP Veronica, Brno, 2010
 2. NOVÁK, P.; REINBERG, G., Renovation of historic barn into a passive residential house, příspěvek na konferenci CESB 10 - Central Europe towards Sustainable Building, ISBN 978-80-247-3634-1, Grada publishing for Department of Building Structures and CIDEAS Research Centre, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Praha, 2010
 3. NOVÁK, P., Z praxe v architektonické kanceláři Reinberg, příspěvek na konferenci Zdravé domy 2010 - sborník z mezinárodní vědecké konference 27. - 28. 5. 2010, ISBN 978-80-904593-0-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury a Sdružení hliněného stavitelství o.s., Brno, 2010
 4. NOVÁK, P., Elumaja - obytný dům zítřka z Estonska, příspěvek na konferenci XIV. Vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-4088-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2010

2009

 1. URBÁŠKOVÁ, H.; POHANKOVÁ, L.; NOVÁK, P., Architektura ekofarem, spec. publikace, ISBN 978-80214-4028-9, FA VUT v Brně, 2009
 2. NOVÁK, P.; URBÁŠKOVÁ, H.; POHANKOVÁ, L., Architektura ekofarem, kapitola v Architektura ekofarem, ISBN 978-80-214-4028-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2009
 3. NOVÁK, P., Lehké stavební konstrukce: Konstrukce stěn s použitím přírodních materiálů, článek v Fasády, ISSN 1214-4592, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2009
 4. NOVÁK, P., Dřevařský průmysl, systém vzdělávání a soudobé dřevostavby ve Švýcarsku, příspěvek na konferenci DAFA 2008, ISBN 978-80-214-3877-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2009
 5. NOVÁK, P., Hlína dnes, příspěvek na konferenci Zdravé domy 2009, ISBN 978-80-214-3886-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2009
 6. NOVÁK, P., Hlína dnes, příspěvek na konferenci XIII. Vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-3878-1, 2009
 7. URBÁŠKOVÁ, H.; NOVÁK, P.; HOLÁ, M., Atlas hliněných staveb, , ISBN 978-80-254-3904-3, Sdružení hliněného stavitelství o.s., Brno, 2009
 8. URBÁŠKOVÁ, H.; NOVÁK, P., Hlína dnes, , ISBN 978-80-254-3903-6, Sdružení hliněného stavitelství o.s., Brno, 2009

2008

 1. NOVÁK, P.; URBÁŠKOVÁ, H., Novodobé stavby s využitím přírodních materiálů, , ISBN 978-80-254-2274-8, Sdružení hliněného stavitelství o.s., Brno, 2008
 2. NOVÁK, P., Konstrukce stěn s užitím přírodních materiálů a hlíny, příspěvek na konferenci Zdravé domy 2008, ISBN 978-80-214-3635-0, Sdružení hliněného stavitelství o.s., Brno, 2008
 3. NOVÁK, P., Typologie V - Zemědělské stavby, příspěvek na konferenci Modernizace a inovace výuky oboru architektura s podporou IT, ISBN 978-80-214-3594-0, 2008
 4. NOVÁK, P., Energeticky úsporná opatření v novodobých stavbách, příspěvek na konferenci XII. Vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-3656-5, VUT v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2008
 5. NOVÁK, P., Ekologické palivo v ekologických kamnech, příspěvek na konferenci Udržitelná energie a krajina, ISBN 978-80-904109-0-9, ZO ČSOP Veronica, Brno, 2008

2007

 1. NOVÁK, P., XI. vědecká konference doktorandů Fakulty architektury, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Brno, 2007
 2. NOVÁK, P., Metodika průzkumů a rozborů staveb ve svazku obcí Větrník (Rostěnice- Zvonovice, Lysovice, Hlubočany, Kučerov), příspěvek na konferenci XI. Vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-3405-9, VUT v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2007
 3. NOVÁK, P., Nepálená hlína v novodobých stavbách, příspěvek na konferenci Prírodné materiály v regionálnej stavebnej kultúre, ISBN 978-80-8075-203-3, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný