English

Ing. Tatiana Semenova – seznam publikací

2017

  1. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., Relationship macroeconomic indicators with financial stability of construction companies in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", ISSN 1849-7535, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2017

2016

  1. SEMENOVA, T.; ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E., BENCHMARKING OF COMPANIES DEALING WITH TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN TERMS OF THEIR PERFORMANCE, příspěvek na konferenci ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, ISBN 978-86-916153-3-8, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, Belgrade, Serbia, 2016
  2. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., BENCHMARKING METHOD IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
  3. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., COMPARISON OF APPLICATION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN PORTUGAL AND IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016

2015

  1. VÍTKOVÁ, E.; SEMENOVA, T., The Impact of Key Parameters Change on Economic Development of the Company, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, 2015
  2. ONDRUŠKOVÁ, E.; SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., Identification of the Factors Influencing Results of the Company, příspěvek na konferenci OTMC Conference 2015, ISBN 978-953-7686-05-5, Croation Association for Construction Management, Zagreb, Chorvatsko, 2015
  3. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., VYTVOŘENÍ FINANČNÍ STRATEGIE PODNIKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
  4. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., IDENTIFICATION OF KEY PARAMETERS OF SUCCESSFUL RISK MANAGEMENT BASED ON THE STUDY OF MANAGEMENT PRACTICES ACS GROUP, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně FAST, Brno, 2015

2014

  1. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., USE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
  2. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., MODEL FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU A JEHO EFEKKTIVNÍ IMPLEMENTACE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný