English

Ing. Ing. Bronislava Moravcová – seznam publikací

2018

 1. HALAMOVÁ, R.; ALEXA, M.; BEDNÁŘOVÁ, B., Experimentální určení vlivu velikosti zkušebního tělesa na výsledky pevnosti lehkého batonu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018

2017

 1. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental determination of the influence of fresh concrete composition on its resistance to water and de-icing chemicals by means of two methods, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 2. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Assessment of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 3. MORAVCOVÁ, B.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování betonu na jeho dynamický modul pružnosti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 4. UXA, R.; MORAVCOVÁ, B., Stanovení podílu jednotlivých operací na výsledek zkoušení, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2017
 5. UXA, R.; MORAVCOVÁ, B., Stanovení podílu jednotlivých operací na výsledek zkoušení, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 6. MORAVCOVÁ, B.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování betonu na jeho dynamický modul pružnosti, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na statický modul pružnosti ztvrdlého betonu, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonoářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 2. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of Concrete Resistance of Various Composition to Water and De-Icing Chemicals, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 3. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; BLAŽEK, M., POSSIBILITIES OF DETERMINING THE AIR-PORE CONTENT IN CEMENT COMPOSITES USING COMPUTED TOMOGRAPHY AND OTHER METHODS, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Istitute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016
 4. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., Výsledky měření pevnosti v tlaku u betonů v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 5. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P., Výsledky měření obshu vzduchových pórů betonů v rámci projektu GAČR 13-18870S, , ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 6. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., Výsledky měření pevnosti v tlaku u betonů v rámci projektu GAČR 13-18870S, , ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 7. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P., Výsledky měření obshu vzduchových pórů betonů v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016 , ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimentální zhodnocení odolnosti betonu různých receptur proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 2. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of the Influence of Water/Cement Ratio Value on the Resistance of Concrete to the Action of Water and Chemical Thawing Agents, , ISBN 978-961-92518-8-1, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2015
 3. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., STANOVENÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONŮ S RŮZNÝM VODNÍM SOUČINITELEM V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brne, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 4. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., STANOVENÍ HLOUBKY PRŮSAKU TLAKOVOU VODOU RŮZNÝCH BETONŮ V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 5. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B.; KUCHARCZYKOVÁ, B., STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU RŮZNÝCH BETONŮ V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví , Brno, 2015
 6. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P., STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI RŮZNÝCH BETONŮ V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví , Brno, 2015
 7. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B.; VYMAZAL, T., STANOVENÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ ČERSTVÝCH BETONŮ RŮZNÝCH RECEPTUR TLAKOMĚRNOU METODOU A PŘÍSTROJEM AIR VOID ANALYZER V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 8. MORAVCOVÁ, B.; BLAŽEK, M.; PŐSSL, P.; MISÁK, P., Experimental Comparison of Air Pore Content of Concrete with Different Dosage of Cement by Microscopic Analysis , příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 9. MORAVCOVÁ, B.; KRÁLÍKOVÁ, M., Bezpečnost a rizika ve stavebnictví, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, 2015
 10. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ ZÁVISLOSTI CHARAKTERISTIK VZDUCHOVÝCH PÓRŮ, STANOVENÉ PŘÍSTROJEM AIR VOID ANALYZER, NA MNOŽSTVÍ CEMENTU A PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY PŘI ZACHOVÁNÍ KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015 - 17. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 11. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P., Stanovení obsahu vzduchu u betonů s odlišným množstvím cementu pomocí mikroskopické analýzy, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, 2015
 12. KRÁLÍKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; CIKRLE, P., Vybrané vlastnosti kovaných kleští ze svářkového železa, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, Brno, 2015

2014

 1. MORAVCOVÁ, B.; BAYER, P., EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONU S ODLIŠNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU POMOCÍ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 2. MORAVCOVÁ, B.; VANČO, M., POROVNÁNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONU S ODLIŠNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU POMOCÍ MANUÁLNÍ A AUTOMATICKÉ MIKROSKOPICKÉ ANALÝZY, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 3. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONŮ S RŮZNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU A PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY POMOCÍ MIKROSKOPICKÉ ANALÝZY A PŘÍSTROJE AIR VOID ANALYZER, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 4. MORAVCOVÁ, B.; BLAŽEK, M.; PŐSSL, P., Experimentální porovnání obsahu vzduchových pórů betonu s odlišným množstvím cementu pomocí mikroskopické analýzy, , ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Reprocentrum,a.s., Blansko, 2014
 5. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; BLAŽEK, M., The possibilities of determining the air content of cement composites using computed tomography and other methods, , ISBN 978-961-92518-7-4, INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, Portorož, Slovenia, 2014
 6. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; MORAVCOVÁ, B., Statický modul pružnosti betonu v tlaku dle ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 7. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; MORAVCOVÁ, B., Stanovení mrazuvzdornosti betonu pomocí nedestruktivních metod, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 8. MORAVCOVÁ, B., Řízení bezpečnostních rizik ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků JuFoS 2014, ISBN 978-80-214-4935-0, 2014
 9. MORAVCOVÁ, B., Hodnocení a predikce trvanlivosti povrchové vrstvy betonu NDT metodami, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný