English

Ing. Eva Oslíková – seznam publikací

2017

  1. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; TICHÝ, Z.; LINKESCHOVÁ, D.; OSLÍKOVÁ, E., THE UTILIZATION OF INSTRUMENT BALANCED SCORECARD FOR FACILITY MANAGEMENT, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulharsko, 2017

2016

  1. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., ANALÝZA HODNOCENÍ UNIVERSIT A SOUKROMÉHO SEKTORU V INOVAČNÍ ČINNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016

2015

  1. TICHÁ, A.; OSLÍKOVÁ, E.; BARTOŠ, M., Technical product innovation in building material industry in the Czech Republic, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, 2015
  2. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., Innovation Performance of EU Members States and Selected Providers of Building Materials in the Czech Republic , příspěvek na konferenci OTMC Conference 2015, ISBN 978-953-7686-05-5, Croatian Association for Construction Management, Zagreb, Chorvatsko, 2015
  3. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015

2014

  1. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., PROTECTION AND VALUATION OF RESEARCH RESULTS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST. EKŘ, Brno, 2014
  2. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., HISTORIE, ČLENĚNÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný