English

Ing. Karel Moravec – seznam publikací

2014

  1. RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; ČEPIL, J.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; MORAVEC, K.; STRÁNSKÝ, J.; KABEŠ, L.; HEINRICH, J.; ŠILAR, D., Odborná zpráva - Rešerše tuzemských i zahraničních poznatků a zkušeností, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
  2. MORAVEC, K., OPTIMALIZACE PODÉLNÝCH SKLONŮ NA SMĚROVĚ ROZDĚLENÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2013

  1. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; MORAVEC, K., D1 modernizace, úsek 25b, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka, část B km 180,530 – 182,300, bezpečnostní audit DSP, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
  2. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; MORAVEC, K., D1 Modernizace – Úsek 13, KM 98 Slavníč – EXIT 104 Větrný Jeníkov, bezpečnostní audit DSP, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
  3. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; MORAVEC, K., D1 modernizace, úsek 17, KM 127 Řehořov – EXIT 134 Měřín, bezpečnostní audit DSP, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný