English

Ing. arch. Martina Kosíková – seznam publikací

2014

  1. JELÍNEK, P.; LIŠKOVÁ, B.; KOSÍKOVÁ, M., Optimalizace kritických detailů energeticky úsporných staveb, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 - Sborník Anotací (uvnitř CD s plným zněním příspěvků), ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný