English

Ing. Richard Kratochvíl – seznam publikací

2017

  1. KRATOCHVÍL, R., Program for the Interpolation of the Astrogeodetic Deflections of the Vertical, , ISBN 978-83-7717-259-9, 2017
  2. MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M., Precise astronomical positioning using motorized total station, , ISBN ISBN 978-83-912227-5, Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS), Poland,, Wrocław, Poland, 2017
  3. KRATOCHVÍL, R.; VOLAŘÍK, T.; BUDAY, M., Interpolace Astrogeodetických Tížnicových Odchylek Pomocí Topografických Tížnicových Odchylek, , ISBN 978-80-214-5462-0, 2017
  4. KRATOCHVÍL, R.; VOLAŘÍK, T.; BUDAY, M., Interpolace Astrogeodetických Tížnicových Odchylek Pomocí Topografických Tížnicových Odchylek, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT FAST, BRNO, 2017

2016

  1. KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; JURČÍK, J., Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, Praha, 2016

2015

  1. KRATOCHVÍL, R.; VOLAŘÍK, T., Mobilní Automatizovaný Astronomický Systém Jako Alternativa Nivelaci v Horském Prostředí, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

  1. PÁLENÍK, B.; STARÁ, A.; KRATOCHVÍL, R.; ZICH, M., Měření průhybu železobetonové desky, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářska společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
  2. MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; JURČÍK, J., MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK, , ISBN 978-83-61576-29-7, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Berlín, 2014
  3. KRATOCHVÍL, R., Výpočet kvazigeoidu na profilu Velká Bíteš - Uherské Hradiště, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 : 16. odborná konference doktorského studia. Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný