English

Ing. Monika Králíková – seznam publikací

2018

 1. KRÁLÍKOVÁ, M.; ŠPANIHELOVÁ, I.; PEJCHAL, P., PROBLEMATIKA SKRYTÝCH VAD PŘI HODNOCENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU A PŘI OCEŇOVÁNÍ OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Expert Forensic Science 2018, ISBN 978-80-214-5600-6, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018
 2. KRÁLÍKOVÁ, M.; ŠPANIHELOVÁ, I., VLIV OKOLNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ OBJEKT , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 2. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M., Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 3. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental determination of the influence of fresh concrete composition on its resistance to water and de-icing chemicals by means of two methods, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 4. KRÁLÍKOVÁ, M.; ŠPANIHELOVÁ, I., PEJCHAL, P., RIZIKA ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROBLEMATIKOU OPRAV STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci ExFoS 2017, ISBN 978-80-214-5459-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017
 5. KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Porovnání výsledků zkoušek dvou různých přístrojů pro stanovení rychlosti ultrazvukového vlnění v cementových kompozitec, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 6. KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Porovnání výsledků zkoušek dvou různých přístrojů pro stanovení rychlosti ultrazvukového vlnění v cementových kompozitech, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M., Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 2. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; ŠPANIHELOVÁ, I.; MISÁK, P., The Properties of Historical Wrought Iron Tie Rods, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 3. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimental Determination of the Influence of an Air Entraining Additive on the Resistance of Concrete to Chemical Defrosting Agents, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 4. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of Concrete Resistance of Various Composition to Water and De-Icing Chemicals, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 5. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2016
 6. KRÁLÍKOVÁ, M.; ŠPANIHELOVÁ, I., Předběžný průzkum kostela v Hnojicích na základě vizuální prohlídky, , ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 7. KRÁLÍKOVÁ, M.; ŠPANIHELOVÁ, I., Předběžný průzkum kostela v Hnojicích na základě vizuální prohlídky, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 8. KRÁLÍKOVÁ, M.; ŠPANIHELOVÁ, I., Typické vady a poruchy betonových podlah v průmyslových objektech, , ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 9. KRÁLÍKOVÁ, M.; ŠPANIHELOVÁ, I., Typické vady a poruchy betonových podlah v průmyslových objektech, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. UXA, R.; KRÁLÍKOVÁ, M., Stanovení podílu jednotlivých operací na výsledek zkoušky, příspěvek na konferenci Sborník Asfaltové vozovky 2015 , ISBN 978-80-903925-7-1, Sdružení pro výstavbu silnic Praha a Česká silniční společnost, sekce Asfaltové vozovky, Praha, 2015
 2. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimentální ověření vlivu provzdušňovací přísady na odolnost betonu proti působení chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 3. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; ŠPANIHELOVÁ, I.; MISÁK, P., Vlastnosti historických kovaných kleští (táhel), příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 4. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimentální zhodnocení odolnosti betonu různých receptur proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 5. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KRÁLÍKOVÁ, M., Kvalita cihlářských stavebních prvků v Brně v poslední třetině 19. století, kapitola v Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezka v 19. a 20. století, ISBN 978-80-87896-21-1, Technické muzeum v Brně, Brno, 2015
 6. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of the Influence of Water/Cement Ratio Value on the Resistance of Concrete to the Action of Water and Chemical Thawing Agents, , ISBN 978-961-92518-8-1, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2015
 7. KRÁLÍKOVÁ, M., Porovnání výsledků zjištěných při zkouškách pro stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou se stanovením odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CHRL metodou C na betonech s různou recepturou, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 8. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M., Stanovení statického modulu pružnosti betonu na vývrtech v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 9. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M., Experimentální ověření kvality betonu pomocí nedestruktivních zkušebních metod v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 10. KRÁLÍKOVÁ, M., Porovnání výsledků zjištěných při zkouškách pro stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou se stanovením odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CHRL metodou A na betonech s různou recepturou, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 11. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK P.;STAVAŘ, T., Comparison of Standardized Test Methods for Determining the Permeability of the Surface Layer of Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 12. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOVÁCS, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Application of computed tomography in comparison with the standardized methods for determining the permeability of cement-composite structures, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Materiali in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenia, 2015
 13. MORAVCOVÁ, B.; KRÁLÍKOVÁ, M., Bezpečnost a rizika ve stavebnictví, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, 2015
 14. KRÁLÍKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; CIKRLE, P., Vybrané vlastnosti kovaných kleští ze svářkového železa, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, Brno, 2015
 15. KRÁLÍKOVÁ, M.; BILÍKOVÁ, I., Průzkum zděné budovy situované v blízkosti poklesové kotliny od ražby tunelu, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, Brno, 2015

2014

 1. KRÁLÍKOVÁ, M., Experimentální ověření vlivu množství cementu a přísad na hloubku průsaku tlakovou vodou ztvrdlého betonu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014 Workshop je podpořen projektem GAČR13-70188S Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T., Porovnání standardizovaných metod pro hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu, , ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Reprocentrum,a.s., Blansko, 2014
 3. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; KOVÁCS, P., Validation of methods for determining permeability of cement composite structure by means of computed tomography , , ISBN 978-961-92518-7-4, INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, Portorož, Slovenia, 2014
 4. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P., Zkoušení vlastností kovaných táhel - kleští - ze svářkového železa, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 5. MISÁK, P.; POTOČKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KRÁLÍKOVÁ, M., Vliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti v tlaku, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 6. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P., Sledování posunů částí konstrukcí vlivem teplotních změn, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný