English

Ing. Ilja Březina – seznam publikací

2015

  1. BŘEZINA, I.; GROŠEK, J.; STRYK, J., Měření průhybů a možnosti hodnocení tuhosti vozovek s cementobetonovým krytem prostřednictvím rázového zařízení FWD, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný