English

Ing. Jan Valehrach – seznam publikací

2017

 1. VALEHRACH, J.; GUZIUR, P.; ŘÍHA, T.; PLÁŠEK, O., Assessment of rail long-pitch corrugation, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-899X, Czech Technical University in Prague, Prague, 2017
 2. VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E., Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds, příspěvek na konferenci Modernization of the Railways - IRICoN 2017, ISBN 978-80-01-06140-4, Czech Technical University in Prague, Prague, 2017
 3. VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E., Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds, článek v Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382, Czech Technical University in Prague, Prague, 2017
 4. VALEHRACH, J., Long-pitch Corrugation Measurement – Tram lines and Railway lines Comparison, příspěvek na konferenci 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture YOUNG SCIENTIST, ISBN 978-80-553-3136-2, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2017
 5. VALEHRACH, J.; GUZIUR, P., Stanovení nákladů na výluku, příspěvek na konferenci 19. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. VALEHRACH, J.; ŠMÍD, J., Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation, příspěvek na konferenci Interoperability of Railway Transport - IRICoN 2016, ISBN 978-80-01-05939-5, Czech Technical University in Prague, Prague, 2016
 2. VALEHRACH, J.; ŠMÍD, J., Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation, článek v Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382, Czech Technical University in Prague, Prague, 2016
 3. VALEHRACH, J., Long-pitch Corrugation - Monitored Track Sections, příspěvek na konferenci 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture YOUNG SCIENTIST, ISBN 978-80-553-2537-8, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 4. VALEHRACH, J., Skluzové vlny a jejich měření, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. VALEHRACH, J., Long-pitch corrugation, příspěvek na konferenci 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of the Civil Engineering Faculty Dean prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. YOUNG SCIENTIST 2015 / MLADÝ VEDEC 2015, ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2015
 2. VALEHRACH, J., Skluzové vlny- teorie a praxe, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. VALEHRACH, J., Vlnkovitost kolejnice a skluzové vlny, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný