English

Ing. Petr Guziur – seznam publikací

2017

 1. VALEHRACH, J.; GUZIUR, P.; ŘÍHA, T.; PLÁŠEK, O., Assessment of rail long-pitch corrugation, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-899X, Czech Technical University in Prague, Prague, 2017
 2. GUZIUR, P., Friction buffer stop design, článek v Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382, Czech Technical University in Prague, Prague, 2017
 3. GUZIUR, P., Friction buffer stop design, příspěvek na konferenci Modernization of the Railways - IRICoN 2017, ISBN 978-80-01-06140-4, Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Prague, 2017
 4. GUZIUR, P., Practical application of methodology of designing ending of dead-end tracks, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2017, 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-3136-2, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2017
 5. VALEHRACH, J.; GUZIUR, P., Stanovení nákladů na výluku, příspěvek na konferenci 19. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. GUZIUR, P., Design parameters of buffer stops, článek v Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382, Czech Technical University in Prague, Prague, 2016
 2. GUZIUR, P., Design parameters of buffer stops, příspěvek na konferenci Interoperability of Railway Transport IRICoN 2016, ISBN 978-80-01-05939-5, Czech Technical University in Prague, Faculty of Transport Sciences, Prague, 2016
 3. GUZIUR, P., Methodology of designing ending of dead-end tracks, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2016, 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-2537-8, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 4. GUZIUR, P., Metodika navrhování ukončení kusých kolejí, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. GUZIUR, P., Selected chapters of designing railway stations in Germany, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2015/MLADÝ VEDEC 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2015
 2. GUZIUR, P., VYBRANÉ KAPITOLY NAVRHOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH STANIC V NĚMECKU, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný