English

Ing. Bc. Veronika Přivřelová – seznam publikací

2016

 1. Ing. Veronika Václavíková, Experimental Verification of Innovative Shear Connection of Composite Steel-Concrete Beams Using Push-Out Tests, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8992, IARAS International Association of Research and Science, Bulharská republika, 2016
 2. Ing. Veronika Přivřelová, Verification and Actual Behavior of Shear Connection of Composite Steel and Concrete Structures Using Pcb-W Technology, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, USA, 2016
 3. Ing. Veronika Přivřelová, Experimental verification of shear connection of composite steel-concrete beams using push-out tests, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2016 / MLADÝ VEDEC 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-2537-8, Technická Universita v Košicích, Košice, Slovensko, 2016
 4. PŘIVŘELOVÁ, V., OVĚŘENÍ CHOVÁNÍ SMYKOVÉHO SPOJENÍ POMOCÍ PROTLAČOVACÍ ZKOUŠKY, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016

2015

 1. Ing. Veronika Přivřelová, Shear Connection of Composite Steel and Concrete Structures using pcb-W Technology, příspěvek na konferenci Recent advances in mechanics, mechatronics and civil, chemical and industrial engineering, ISBN 978-1-61804-325-2, Zakynthos Island, Greece, 2015
 2. Ing. Veronika Přivřelová, Composite steel and concrete beams using pcb-W technology, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2015 / MLADÝ VEDEC 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1988-9, Technická Universita v Košicích, Košice, Slovensko, 2015
 3. PŘIVŘELOVÁ, V., VYUŽITÍ pcb-W TECHNOLOGIE A BETONŮ S PŘIDANOU HODNOTOU U SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015

2014

 1. PŘIVŘELOVÁ, V., Modelling of Composite Steel and Concrete Beam with the Lightweight Concrete Slab, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, WASET, London, UK, 2014
 2. PŘIVŘELOVÁ, V.; LEMÁK, D.; KOIŠ, R., THE DEFECT ANALYSIS OF A REINFORCED CONCRETE TURBO MACHINERY SUPPORT IN A HEATING PLANT OLOMOUC, článek v International scientic conference VSU, ISSN 1314-071X, VSU, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2014
 3. PŘIVŘELOVÁ, V., Optimization of composite steel and concrete beams with the lightweight concrete deck in terms of the influence of material strength on carrying capacity - parametric study, příspěvek na konferenci Sborník konference Young Scientist 2014, ISBN 978-80-553-1668-0, Technical University of Košice Civil Engineering Faculty Vysokoškolská 4 042 00 Košice, Košice, Slovenská republika, 2014
 4. PŘIVŘELOVÁ, V., OPTIMALIZACE SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ Z HLEDISKA VLIVU PEVNOSTI MATERIÁLU NA ÚNOSNOST - PARAMETRICKÁ STUDIE, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný