English

Ing. Martin Vild – seznam publikací

2018

 1. ŠABATKA, L.; WALD, F.; KOLAJA, D.; KABELÁČ, J.; VILD, M.; KUREJKOVÁ, M., Vliv ohybové tuhosti styčníku na návrh prvku ocelové konstrukce, článek v Konstrukce Media, s.r.o., ISSN 1803-8433, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2018
 2. VILD, M., Svařování pod tlakovým zatížením , příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. WALD, F.; COUCHAUX, M.; VILD, M.; KUREJKOVÁ, M.; BAJER, M., Design of Column Bases in EN 1993-1-8:2020, příspěvek na konferenci 3rd International Symposium on Connections between Steel and Concrete, ISBN 978-3-945773-06-2, Institute of Construction Materials, University of Stuttgart, Stuttgart, Německo, 2017
 2. BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J., Different Cross-Section in Lateral-Torsional Buckling, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn, Berlín, 2017
 3. VILD, M.; PIJÁK, J.; BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Comparison of analytical and numerical methods applied to lateral torsional buckling of beams, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 4. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M., Cast Screws as Shear Anchors for Composite Slabs, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 5. VILD, M.; BAJER, M., Strengthening under Load: Numerical Study of Flexural Buckling of Columns, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Nizozemsko, 2017
 6. VILD, M., ZESILOVÁNÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ POD ZATÍŽENÍM OCELEMI RŮZNÝCH PEVNOSTÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, 19. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. VILD, M.; BAJER, M., Strengthening of Steel Columns under Load: Torsional-Flexural Buckling, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 2. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M., Test Arrangement of Small-scale Shear Tests of Composite Slabs, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2016
 3. VILD, M.; BAJER, M., Strengthening under Load: The Effect of Preload Magnitudes, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2016
 4. WALD, F.; ŠABATKA, L.; BAJER, M.; BARNAT, J.; GÖDRICH, L.; HOLOMEK, J.; KABELÁČ, J.; KOČKA, M.; KOLAJA, D.; KRÁL, P.; KUREJKOVÁ, M.; VILD, M., Benchmark cases for advanced design of structural steel connections, spec. publikace, ISBN 978-80-01-05826-8, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2016
 5. VILD, M., Zesilování pod zatížením: Využití teorie druhého řádu v analytickém řešení, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; HOLOMEK, J., An optimization of anchor of aluminium facade, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-02907-1, Taylor & Francis Group, London, Great Britain, 2015
 2. VILD, M.; BAJER, M., Strengthening under Load: Experimental and Numerical Research, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOPSCIENCE, Riga, Lotyšsko, 2015
 3. VILD, M.; BAJER, M., Flexural buckling of columns strengthened under load, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Advanced Materials Research, Vol. 1122, 2015
 4. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M., Composite Slabs with Prepressed Embossments – Longitudinal Shear Resistance, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, 2015
 5. VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J.; VILD, M., Bearing capacity of aluminum angle support for ventilated facade, příspěvek na konferenci ESaT 2015 - International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2042-7, Technická univerzita v Košicích, Slovensko, Košice, Slovensko, 2015
 6. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M., Longitudinal Shear Analysis of Composite Slabs with Prepressed Embossments, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2015
 7. VILD, M., Zesilování ocelobetonových nosníků pomocí FRP kompozitů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. VILD, M.; BAJER, M., STRENGTHENING OF AXIALLY LOADED COLUMNS UNDER LOAD, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2014, 7th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-121-8, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Brussels, Belgium, 2014
 2. BAJER, M.; VILD, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J., Influence of selected parameters on design optimalization of anchor joint, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space & Composite Structures, ISBN 978-981-09-0077-9, CI-PREMIER PTE LTD, Praha, 2014
 3. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M., Shear Tests of Composite Slabs, Experimental and Numerical Investigation, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Vědeckovýzkumná společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Praha, 2014
 4. VILD, M., ZESILOVÁNÍ OCELOVÝCH PRUTŮ POD ZATÍŽENÍM, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný