English

Ing. et Ing. Martin Tuscher – seznam publikací

2016

  1. TUSCHER, M.; HANÁK, T., Evaluation of Flood Losses to Buildings: Effect of Room Dimensions, článek v Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, ISSN 1416-3837, Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, 2016

2015

  1. TUSCHER, M.; HANÁK, T., Modelling Flood Losses to Buildings: a Research Design, příspěvek na konferenci Scientific Conference INDIS 2015: Planning, Design, Construction and Building Renewal, ISBN 978-86-7892-750-8, Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Srbsko, 2015
  2. TUSCHER, M.; HANÁK, T., Modelling Flood Losses to Buildings: Relationship between Room Dimensions and Depth of Flooding, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, Velká Británie, 2015
  3. TUSCHER, M.; HANÁK, T., MODELOVÁNÍ ŠKODNÍCH KŘIVEK PRO OCEŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015

2014

  1. TUSCHER, M.; HANÁK, T., ASSESSING FLOOD LOSSES FROM THE PERSPECTIVE OF INSURANCE COMPANIES USING LOSS INDICATOR, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST. EKŘ, Brno, 2014
  2. AIGEL, P.; TUSCHER, M.; VÝSKALA, M., APPRAISEMENT OF GROUND WORKS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Georeks - VII Congress of students from geotechnological faculties., ISBN 978-608-4510-16-1, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Civil Engineering, Ohrid Makedonie, 2014
  3. TUSCHER, M.; HANÁK, T., PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD Z POHLEDU POJIŠŤOVNY S VYUŽITÍM ŠKODNÍHO UKAZATELE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT Brno, Brno, 2014

2013

  1. TUSCHER, M.; HANÁK, T., Impact Of Economic Crisis In The Czech Construction Industry, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný