English

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Stárnutí a disperzní stabilita silničních asfaltů, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2018

2017

 1. COUFALÍK, P.; KOUDELKA, T.; COUFALÍKOVÁ, I.; DAŠEK, O., Možnosti širšího využití dynamického smykového reometru (DSR) pro hodnocení vlastností silničních asfaltů, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2017
 2. STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; KAŠPÁREK, M.; DUPUY, J.; ZRŮSTOVÁ, M.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M., Sledování vlastností drobného kameniva a jeho vlivu na funkční vlastnosti asfaltových směsí, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 3. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Doplňující kritéria pro hodnocení vlastností silnišních asfaltů a jejich vztah k trvanlivosti vozovky, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 4. DAŠEK, O.; STOKLÁSEK, S.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Thermooxidative properties of bituminous binders in relation to their inner chemical compatibility determined by single point precipitation titration, článek v Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, Taylor & Francis, London, 2017
 5. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P., Properties and Ageing of Crumb Rubber Modified Bitumens, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 6. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P., The Effects of Aging on Asphalt Binders Containing Visbreaking Residues , příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 7. COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; DAŠEK, O., Properties of Pavement Bitumens Assessed Using European and American Approach, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 8. COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; NEKULOVÁ, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O., Use of Rejuvenators to Rejuvenate Asphalt Binders in RAPs, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ICMSET 2016, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 9. COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O., Využití recyklovaného materiálu v asfaltových kobercích mastixových, příspěvek na konferenci Zborník Přednášok z konferencie Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek, ISBN 978-80-232-0333-2, Etela Bačenková - Dom techniky, Košice, 2017
 10. HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P., Properties of rejuvenated RAPs from Stone Mastic Asphalt, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials (Volume 863), ISBN 978-3-03835-757-5, Trans Tech Publications INC. Materials Science & Engineering, 2017

2016

 1. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P., Vlastnosti silničních asfaltů hodnocené evropským a americkým přístupem, příspěvek na konferenci DOPRAVNÉ STAVBY A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE XXI. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89565-27-6, Kongres STUDIO, spol. s.r.o., Jasná, 2016
 2. HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; KRČMOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P., The Effect of Compaction Degree and Binder Content on Performance Properties of Asphalt Mixtures, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2016
 3. DAŠEK, O.; ŠPAČEK, P.; COUFALÍK, P.; HEGR, Z.; HÝZL, P.; MATOUŠEK, D., Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2016
 4. COUFALÍK, P., Vliv dlouhodobého laboratorního stárnutí na empirické vlastnosti asfaltových pojiv, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2016
 5. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; KUDRNA, J.; KRČMOVÁ, I.; ŠPERKA, P., Resistance of asphalt binders to formation of frost cracks, příspěvek na konferenci Resources, Environment and Engineering II, ISBN 978-1-138-02894-4, CRC Press/Balkema, The Netherlands, 2016

2015

 1. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; MATOUŠEK, D., Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015, ISBN 978-80-903925-7-1, České Budějovice, 2015
 2. HÝZL, P.; DAŠEK, O.; KRČMOVÁ, I.; COUFALÍK, P., Zkušební normy pro asfaltové směsi - nové metody, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015, ISBN 978-80-903925-7-1, České Budějovice, 2015
 3. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KUDRNA, J., Reakce silničního asfaltu s pryžovým granulátem při vysoké teplotě, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015, ISBN 978-80-903925-7-1, České Budějovice, 2015
 4. DAŠEK, O.; KUDRNA, J.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Rheological Properties of Asphalt Rubber, příspěvek na konferenci Proceeding Rubberized Asphalt Asphalt Rubber 2015 Conference, ISBN 978-989-20-5949-5, Locape - Artes Gráficas, Lda., Las Vegas, 2015
 5. STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; VARAUS, M., Pavement construction using road waste building material – from a model to reality, článek v Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, Taylor & Francis, London, 2015
 6. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; KACHTÍK, J.; KUDRNA, J.; STOKLÁSEK, S., The Stress Relaxation of Modified Bitumens, článek v The International Journal of Pavement Engineering and Asphalt Technology (PEAT), ISSN 1464-8164, De Gruyter, Berlin, 2015
 7. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P., Srovnání stárnutí asfaltových pojiv v laboratorních podmínkách a v reálné situaci, příspěvek na konferenci Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek - Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia, ISBN 978-80-232-0328-8, Etela Bačenková - Dom techniky, Košice, 2015
 8. COUFALÍK, P., Srovnání simulace laboratorního stárnutí asfaltových pojiv s reálnou situací, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2015
 9. KRČMOVÁ, I.; COUFALÍK, P., Úprava pozemních komunikací pro nevidomé, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2015

2014

 1. KRČMOVÁ, I.; COUFALÍK, P., Mobilita nevidomých, článek v MEMO - městská mobilita, ISSN 1805-9198, Brno, 2014
 2. COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I., Londýn na kole aneb metropole z jiného pohledu, článek v MEMO - městská mobilita, ISSN 1805-9198, Brno, 2014
 3. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; KRČMOVÁ, I., Design and Evaluation of Asphalt Mixtures for Stress Absorbing Pavement Layers, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Taiwan, 2014
 4. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J., Performance Characteristics of Asphalt Mixtures with Additives, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Taiwan, 2014
 5. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O., Zjišťování náchylnosti asfaltových pojiv k deformaci pomocí MSCR testu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Brno, 2014
 6. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures, příspěvek na konferenci Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014, ISBN 978-1-138-02693-3, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Raleigh, USA, 2014
 7. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures, příspěvek na konferenci Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014, ISBN 978-1-138-02693-3, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Raleigh, USA, 2014
 8. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; KACHTÍK, J.; KUDRNA, J.; STOKLÁSEK, S., The Stress Relaxation of Modified Bitumens, příspěvek na konferenci Proceeding of The 13th Annual International Conference on ASPHALT, PAVEMENT ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE, ISBN 978-0-9571804-4-4, Liverpool Centre for Materials Technology, Liverpool, 2014
 9. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S., Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2014
 10. ŠPAČEK, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; HEGR, Z.; STOKLASEK, S., Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2014
 11. COUFALÍK, P., Vlastnosti silničních asfaltů s určením vlivu stárnutí metodou RTFOT, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2014

2013

 1. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; KUDRNA, J., Směsi pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013, ISBN 978-80-903925-3-3, České Budějovice, 2013
 2. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S., Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013, ISBN 978-80-903925-3-3, České Budějovice, 2013
 3. KUDRNA, J.; URBANEC, K.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KACHTÍK, J., Nové technologie údržby a oprav asfaltových vozovek se zaměřují na úsporu materiálu a snížení hluku, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2013
 4. MATUSZKOVÁ, R.; COUFALÍK, P., Spojení Letiště Václava Havla Praha s centrem metropole, článek v MEMO - městská mobilita, ISSN 1805-9198, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav Pozemních komunikací, Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný