English

Ing. Karolína Vyhlídalová – seznam publikací

2017

 1. RUBINOVÁ, O.; VYHLÍDALOVÁ, K., Aeromikrobi v interiérech budov, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2017, ISBN 978-80-89878-17-8, SSTP Bratislava, Bratislava, 2017
 2. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., VLIV VELIKOSTI ZÁSOBNÍKU NA ÚČINNOST SOLÁRNÍ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2017, ISBN 978-80-02-02712-6, STP , Praha, 2017
 3. HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K., Využití odpadního tepla z chladicí jednotky jako zdroje tepla pro systémy TZB, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2017, ISBN 978-80-02-02712-6, STP , Praha, 2017
 4. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Energetická bilance solární soustavy při nestandardní orientaci solárního kolektoru s ohledem na velikost zásobníku tepla, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017
 5. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P.; HIRŠ, J., ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV V ČR - TEPELNÉ ZTRÁTY POTRUBÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY V SIMULAČNÍM NÁSTROJI TRNSYS, příspěvek na konferenci Sborník Vykurovanie 2017, ISBN 9788089216871, SSTP, Bratislava, 2017
 6. VYHLÍDALOVÁ, K., Modul potrubí v TRNSYS modelu solární soustavy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J., Dust analyses in ventilation ducts, článek v Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, ISSN 2458-973X, JSCMT, Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 2016
 2. VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J., Dust analyses in ventilation ducts, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. VYHLÍDALOVÁ, K., Vliv velikosti zásobníku tepla na energetickou bilanci solární soustavy při nestandardní orientaci solárního kolektoru, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Vyhodnocení energetické bilance solární soustavy v simulačním software TRNSYS, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2015 - Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov, ISBN 978-80-89216-85-7, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
 2. VYHLÍDALOVÁ, K., Objem solárního zásobníku tepla, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Modelování malé solární soustavy v energetickém simulačním programu TRNSYS, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2014, ISBN 978-80-248-3623-2, Ostrava, 2014
 2. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Modelling of a Small Solar Collector Array and Comparison with Meteorological Data Using TRNSYS Energy Simulation Software, příspěvek na konferenci 9th International enviBUILD Conference, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K., Energetická náročnost budov v příkladech, , ISBN 978-80-214-5056-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,, Brno, 2014
 4. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Energetické simulační programy a jejich využití, příspěvek na konferenci Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, ISBN 978-80-214-4864-3, Brno, 2014
 5. VYHLÍDALOVÁ, K., Modelování solární soustavy v programu TRNSYS, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Modelování tepelné bilance domu s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci STRUCTURA Stavební Trendy 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB -Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, Ostrava, 2013
 2. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K., Význam primární energie při volbě zdroje tepla v obytných budovách, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol.s.r.o., Praha, 2013
 3. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K., Tepelná čerpadla – navrhování, provoz, praktické zkušenosti, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2013
 4. HORÁK, P.; VYHLÍDALOVÁ, K., ZÁVISLOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ A SVĚTELNÉ ÚČINNOSTI, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2013, ISBN 978-80-248-2972-2, Ostrava, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný