English

Ing. Ondřej Jelínek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. JELÍNEK, O.; FRIČ, L.; JŮZA, Š., Teoretická aplikace entalpického výměníku , článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, České nakladatelství technické literatury spol. s.r.o., Praha, 2017

2016

 1. JELÍNEK, O.; VYTASIL, M.; FRIČ, L., Čistota vzduchotechnických systémů a vnitřní mikroklima prostoru, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol s r.o, Praha, 2016

2015

 1. RUBINA, A.; JELÍNEK, O.; BLASINSKI, P., Vliv difuze vodní páry na stavby se zdroji vlhkosti, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 2. RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Zvukově izolační hadice ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 3. FRIČ, L.; JELÍNEK, O.; RUBINA, A., Výrobní technologie a její vliv na vnitřní prostředí, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 4. BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; JELÍNEK, O., Hodnocení systému rekuperace tepla při provozu vzduchotechniky, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015

2014

 1. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological Aspects of Energy-Efficient HVAC (Ventilation) Systems Houses, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 3. JELÍNEK, O.; TESAŘ, Z.; RUBINA, A., Průkaz energetické náročnosti budov, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014
 4. JELÍNEK, O.; FRIČ, L.; RUBINA, A., Akustika budov s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02526-9, STP, Brno, 2014

2013

 1. JELÍNEK, O.; VENDLOVÁ, L.; BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 2. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Praha, 2013
 3. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; JELÍNEK, O., Vliv zateplení systému ETICS na vnitřní tepelné mikroklima, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 4. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 5. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; TESAŘ, Z., Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 6. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Ekvivalentní hladina akustického tlaku vnitřních prostorů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný