English

Ing. Bohuslav Slánský – seznam publikací

2016

 1. SLÁNSKÝ, B.; ŠEVČÍK, S.; PEŠKA, J.; TICHÝ, J., Panely mostního zábradlí z UHPC, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Busuness Media CZ, Praha, 2016
 2. SLÁNSKÝ, B., VÝROBA A VÝVOJ ZÁBRADELNÍCH PANELŮ Z UHPC, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, Brno, 2016

2015

 1. TLUKOVÁ, J.; STRUHALA, K.; SLÁNSKÝ, B.; NEVRLÝ, M., BYA9- Odborná angličtina - slovník stavební terminologie, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 2. TICHÝ, J.; SLÁNSKÝ, B.; SLÁNSKÝ, B.; ŠEVČÍK, S., Výroba a zkoušky zábradelních panelů z UHPC, příspěvek na konferenci 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-67-1, SEKURKON s.r.o., Skalský Dvůr, 2015
 3. SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M., Plate-element model of a bridge across the Hostovsky creek, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Pfaffikon, Switzerland, 2015
 4. SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Effects of creep and shrinkage on an integrated arch structure, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Pfaffikon, Switzerland, 2015
 5. SLÁNSKÝ, B., ŠEVČÍK, S., PEŠKA J., Výplň mostního zábradlí z UHPC betonu, příspěvek na konferenci 20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015, ISBN 978-80-86604-65-7, Sekurkon, Brno, 2015
 6. SLÁNSKÝ, B., Desko-stěnový model mostu přes Hosťovský potok, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů komference JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Účinky dotvarování a smršťování integrované obloukové konstrukce, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 2. SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M., Desko-stěnový model mostu přes hošťovský potok využitý pro časovou analýzu , příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 3. HOFÍREK, R.; ZICH, M.; SLÁNSKÝ, B., VLIV ZMĚNY NÁHRADNÍ TLOUŠŤKY PRŮŘEZU NA JEHO VYSYCHÁNÍ, příspěvek na konferenci Betonarske dni 2014 Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-114-1, Slovenká technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2014
 4. SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M.; HOFÍREK, R., Časově závislá analýza mostu s postupně stavěným příčným řezem s využitím 3D modelu, příspěvek na konferenci Betonárské dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib - Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-114-1, STU v Bratislave, Bratislava, 2014
 5. ZICH, M.; STRNAD, J.; SLÁNSKÝ, B., BL04 - Vodohospodářské betonové konstrukce - Modul CW5, , ISBN 978-80-214-5031-8, VUT v Brně, Brno., 2014
 6. SLÁNSKÝ, B., STUDIE DLOUHODOBÝCH ZTRÁT STANOVENÝCH POMOCÍ PROSTOROVÝCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké Učení technické v Brně, Fakulta Stavební., Brno, 2014

2013

 1. SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M., STUDIE ZTRÁT PŘEDPĚTÍ STANOVENÝCH POMOCÍ PROSTOROVÝCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný