English

Ing. Marek Starý – seznam publikací

2017

  1. SVOBODA, A.; STARÝ, M., Působení předpínacích lan bez soudržnosti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, 19. odborná konference doktorského studia - Sborník ke konferenci , ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. SVOBODA, A.; STARÝ, M.; KLUSÁČEK, L., Studie chování volných předpínacích lan tzv. monostrandů, příspěvek na konferenci 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016

2015

  1. STARÝ, M., Chování předpínacích lan při malých poloměrech, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, 17. odborná konference doktorského studia, 17th International Conference of PhD Students, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

  1. STARÝ, M.; KLUSÁČEK, L., Problematika statického posouzení historických pískovcových sloupů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péče o památky - WTA CZ, Brno, 2014
  2. STARÝ, M.; KLUSÁČEK, L., Chování předpínacích lan v sedle, příspěvek na konferenci Sborník přednášek sanace betonových konstrukcí 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný