English

Ing. Dorde Čairović – seznam publikací

2017

 1. ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R., DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 2. ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŽÍTT, P., Assessment of lightweight concrete-to-concrete interface shear resistance , příspěvek na konferenci High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet Proceedings of the 2017 fib Symposium, held in Maastricht, The Netherlands, June 12–14, 2017, ISBN 978-3-319-59470-5, Springer International Publishing AG 2018, Maastricht, Netherlands, 2017

2016

 1. ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R., DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Litomyšl, 2016
 2. ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR BEHAVIOUR, příspěvek na konferenci CESB16 - Central Europe towards Sustainable Buildings 2016, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing, a.s., Praha, 2016
 3. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., The Effectiveness of Strengthening of Reinforced Concrete Column Confined by FRP Wrapping , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016
 4. ČAIROVIĆ Đorđe, GIRGLE František, KOSTIHA Vojtěch, KADLEC Jaroslav, ŠTĚPÁNEK Petr, Comparison and Review of Concrete-to-Concrete Interface Shear Resistance according to Major Design Codes, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 5. ČAIROVIĆ, D., TESTS TO ACCESS CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR STRENGTH, příspěvek na konferenci 18. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2016

2015

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KOSTIHA, V.; ČAIROVIĆ, D., Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP, příspěvek na konferenci Sborník príspevkov z 9. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-263-0882-9, Tribun EU, Brno, 2015
 2. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., COMPARISON AND REVIEW OF CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR RESISTANCE, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 3. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 4. ČAIROVIĆ, D., Concrete-to-concrete interface shear behavior: Literature and Design Codes Review, příspěvek na konferenci MLADÝ VĚDEC 2015, ISBN 978-80-553-1988-9, Jasná, Slovakia, 2015
 5. ČAIROVIĆ, D., ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 6. ČAIROVIĆ, D., VYUŽITÍ LEHKÉHO BETONU V PREFABRIKOVANÝCH SENDVIČOVÝCH KONSTRUKCÍCH, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, 2014
 2. ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D., BEHAVIOUR OF COMPOSITE REINFORCEMENT (FRP) UNDER EFFECTS OF FIRE, příspěvek na konferenci Structural Faults and Repair - 2014, ISBN 0-947644-75-X, Edinburg, 2014
 3. ČAIROVIĆ, D., LEHKÉ KONSTRUKCE Z MODERNÍCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný