English

Ing. Radovan Hofírek – seznam publikací

2018

 1. HOFÍREK, R.; LANG, R.; ZICH, M., Changes in shrinkage after the application of insulation to the concrete , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Zurich Švýcarsko, 2018

2017

 1. HOFÍREK, R.; ZICH, M.; LANG, R., ZMĚNY PRŮBĚHU SMRŠŤOVÁNÍ PO APLIKOVÁNÍ IZOLACE NA POVRCH BETONU, příspěvek na konferenci 24. Betonářsé dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Litomyšl, 2017

2016

 1. HOFÍREK, R., Výstavba mostní konstrukce u obce Opatovice nad Labem, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016 18. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2016
 2. HOFÍREK, R., Dlouhodobé sledování mostní konstrukce u obce Opatovice nad Labem, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016 18. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016

2015

 1. HOFÍREK, R., R35 Sedlice - Opatovice, Construction of the Flyover SO 206.2 at the R35 Expressway km 3.15 - 4.10 , příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-675-2, 2015
 2. HOFÍREK, R.; ZICH, M., R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády SO 206.2 - sledování napjatosti nosné konstrukce, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015
 3. HOFÍREK, R., R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády SO 206.2 na silnici R35 v km 3,15-4,10 , příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015
 4. MIKULA, J.; BAFFI, L.; GROULÍK, F.; RAKOUŠ, R.; ŘEDINA, M.; HOFÍREK, R., Estakáda na mimoúrovňovém křížení silnice R35 u Opatovic nad Labem, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, konstrukce media, Ostrava, 2015
 5. HOFÍREK, R., DOTVAROVÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ – NÁHRADNÍ ROZMĚR PRŮŘEZU, příspěvek na konferenci Juniorstav. Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015
 6. HOFÍREK, R., EXPERIMENT ZMĚNY SMRŠŤOVÁNÍ BETONOVÝCH TĚLES V DŮSLEDKU ZMĚNY VYSYCHÁNÍ PRŮŘEZU, příspěvek na konferenci Juniorstav. Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015

2014

 1. HOFÍREK, R.; ZICH, M., NÁHRADNÍ ROZMĚR PRŮŘEZU A JEHO VLIV NA SMRŠŤOVÁNÍ, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec králové, 2014
 2. HOFÍREK, R.; ZICH, M., The effective cross-section thickness and its effect on shrinkage, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Switzerland, 2014
 3. HOFÍREK, R.; ZICH, M.; SLÁNSKÝ, B., VLIV ZMĚNY NÁHRADNÍ TLOUŠŤKY PRŮŘEZU NA JEHO VYSYCHÁNÍ, příspěvek na konferenci Betonarske dni 2014 Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-114-1, Slovenká technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2014
 4. SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M.; HOFÍREK, R., Časově závislá analýza mostu s postupně stavěným příčným řezem s využitím 3D modelu, příspěvek na konferenci Betonárské dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib - Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-114-1, STU v Bratislave, Bratislava, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný