English

Ing. Jindřich Melichar – seznam publikací

2018

 1. ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, 2017
 2. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BERGEROVÁ, K., Vývoj a testování lepicích hmot pro ukládání čedičových prvků, příspěvek na konferenci XVI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN, ISBN 978-80-214-5446-0, 2017
 3. MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J., Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“, , 2017
 4. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, J., Polymercement Composites in Environment with Increased Concentration of Sulfate Ions and Extreme Temperatures, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2017
 5. ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; KOCIÁNOVÁ, M., Lightweight aggregate produced with cold-bonding of fly ash and binder, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2017
 6. MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V., Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin, , 2017
 7. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Practical Testing of Injection Screens in Real-life Structures, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 8. MELICHAR, J., Nový podlahový systém pro extrémní zatížení se zvýšeným obsahem druhotných surovin, článek v Inovační podnikání & transfer technologií, ISSN 1210-4612, 2017
 9. MELICHAR, J., Testování účinnosti gelových infuzních clon in-situ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Kočovce, 2017
 10. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Examination methods of waterproofing injection screens in various building materials , článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovinská republika, 2017
 11. MELICHAR, J., PRAKTICKÉ TESTOVÁNÍ INFUZNÍCH CLON V REÁLNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH, , ISBN 978-80-214-5462-0, 2017

2016

 1. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R., TESTOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ IN-SITU , příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016 - Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016
 2. MELICHAR, J., Zkušební metody hydroizolačních infuzních clon v různých typech stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., Possibilities of Aerated Concrete Remediation Through the Usage of Injection Screens, příspěvek na konferenci ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 2. MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R., Remediation of old sandstone structures via hydroinsulating injection gels, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02502-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 3. MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R., MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 4. FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R., Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 5. MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R., Testing of waterproofing gels penetration rate while exposure to higher temperature, příspěvek na konferenci Advanced materials research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 6. MELICHAR, J., VLIV TEPLOTY RŮZNÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA MÍRU PENETRACE INFUZNÍCH GELŮ, , Vysoke učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., Penetration rate of various injection gels in dependence on wetness of building materials, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015), ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-442-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 2. MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R., Measuring of the penetration rate of injection gels during remediation of various building materials, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Švýcarsko, 2014
 3. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MIKOVÁ, L., NOVÉ ZPŮSOBY HYDROIZOLAČNÍCH CLON, příspěvek na konferenci XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014, ISBN 978-80-248-3381-1, 2014
 4. MELICHAR, J., Spacing factor of various building materials and its influence on functionality of injection screens, , 2014
 5. MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R., Laboratory verifying of injection screens efficiency, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, 2014
 6. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R., VLIV POROZIMETRIE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA ÚČINNOST GELOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH CLON, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technickév Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 7. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Experimental testing of hydroinsulating injection screens, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-972-8, 2014

2013

 1. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., METODY POSUZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH CLON, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ, sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4777-6, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný