English

Ing. Martina Reif – seznam publikací

2017

 1. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A.; REIF, M., Studium hydrotermálních vlastností pokročilých, tepelně izolačních omítek, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, 2017

2016

 1. ZACH, J.; HORSKÝ, A.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; NOVÁK, V.; REIF, M.; KOPECKÝ, V., TA04020920-2016V001 Odborná zpráva, , 2016
 2. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M., TA04020920-2016V006 etapa 7, , 2016
 3. BURÁŇ, F.; ZACH, J.; REIF, M., Dílčí zpráva IČ TA04020749-2016V006: „Dílčí zpráva č. 2/2016 Popis a složení jednotlivých zkušebních receptur“, , 2016
 4. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; REIF, M., Possibilities of the utilization of natural fibers for insulation materials production, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-315-39381-0, Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 , 2016
 5. Zach, J., Novák, V., Reif, M., Using Waste PUR Granules as an Alternative to Integrated Thermal Insulation in Ceramic Blocks, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. REIF, M.; ZACH, J., Possibilities of Using Recycled Concrete and Silica Bind-ers for Development of Sound Absorbing Concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publications Ltd, Švýcarsko, 2016
 7. ZACH, J.; REIF, M.; NOVÁK, V., Possibilities of Binding Recycled Glass in Production of Advanced Building Materials, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publications Ltd, Švýcarsko, 2016
 8. REIF, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Studying the Properties of Particulate Insulating Materials on Natural Basis, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2016
 9. ZACH, J.; BURÁŇ, F.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; REIF, M., Dílčí zpráva IČ TA04020749-2016V002: „Dílčí zpráva č. 3/2016 Vyhodnocení laboratorních měření“, , 2016
 10. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; REIF, M., Chování přírodních, vláknitých izolací za daných teplotních a vlhkostních podmínek , , ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 11. REIF, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Study of the properties and hygrothermal behaviour of alternative insulation materials based on natural fibres, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, Slovenija, 2016
 12. REIF, M.; ZACH, J., VÝVOJ POKROČILÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI PŘÍRODNÍCH VLÁKEN, příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016

2015

 1. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V001, , 2015
 2. REIF, M.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Possibilities of Using Natural Fibres for Production of Particular Insulation for Use in Civil Engineering, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 3. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; REIF, M., POSSIBILITIES OF HYDROPHOBIZATION OF MASONRY CONSTRUCTION FOR HIGH-RISK FLOOD AREAS, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 4. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELANOVÁ, E.; REIF, M., Thermal Insulation Plasters Utilising Natural Fibres, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 5. ZACH, J.; STANČÍK, H.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A.; NOVÁK, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V001, , 2015

2014

 1. ZACH, J.; STANČÍK, H.; NOVÁK, V.; REIF, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V005, , 2014
 2. ZACH, J.; STANČÍK, H.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V008, , 2014
 3. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; REIF, M.; KORJENIC, A., Non-Traditional Thermal-Insulating and Rehabilitation Materials and their Hygrothermal Behaviour, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 Buildings and Environment, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 4. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; REIF, M.; KORJENIC, A., Development of thermal insulating plasters with regulated capillary activity, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014

2013

 1. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; REIF, M., Vývoj technologických postupů při výrobě lehčených malt a betonů s kamenivem na bázi pěnového skla, , VUT v Brně, Brno, 2013
 2. ZACH, J.; BÄRTLOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Využití metakaolinu při vývoji lehkých tepelně izolačních omítek, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 3. ZACH, J.; BÄRTLOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Využití popílků při vývoji tepelně izolačních omítek, příspěvek na konferenci POPÍLKY ve stavebnictví 2013, Sborník přednášek, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný