English

Ing. Radek Magrla – seznam publikací

2017

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; MAGRLA, R., Optimizing the reactivity of a raw-material mixture for Portland clinker firing, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT Ljublana, Slovinsko, 2017

2016

 1. MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K., Belit Cement Based on Concrete Recyclate, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, 2016
 2. MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Study of Ettringite by Hydration of Yeelimite Clinker, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, trans tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. MAGRLA, R.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Substitution of Limestone in Raw Mixture for Burning Portland Cement by FBC Ash, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications,, Švýcarsko, 2015
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; STACHOVÁ, J., FBC- ash as a substitute of part material raw during production of portland cement, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarsko, 2015

2014

 1. DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; MAGRLA, R., The Use of FBC Ash for Preparation of Types of Hydraulic Binders Similar to Portland Cement, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Turecká republika, 2014
 2. MAGRLA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Utilisation of Fluidised Fly Ash for Reduction of CO2 Emissions at Portland Cement Production, příspěvek na konferenci Special concrete and composites 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 3. MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Proposal and testing masonry cement, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 4. MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Testing self-levelling floor screeds on the basis of ternary binder, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014

2013

 1. GAZDIČ, D.; HÁJKOVÁ, I.; MAGRLA, R., Monitoring of Calcium Sulphate Phase Transformations Using Hightemperature X-ray Diffraction, příspěvek na konferenci Binders an Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MAGRLA, R.; STACHOVÁ, J., SNIŽOVÁNÍ EMIS CO2 V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU VYUŽITÍM FLUIDNÍHO POPÍLKU, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, VUT, 2013

2012

 1. STACHOVÁ, J.; FRIDRICHOVÁ, M.; STANĚK, T.; MAGRLA, R.; JIROUŠKOVÁ, K., MOŽNOSTI SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4657-1, VUT v Brně, Brno, 2012

2011

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; MAGRLA, R.; STACHOVÁ, J.; DVOŘÁK, K., Odzkoušení alternativních náhrad za vysokopecní strusku ve směsných portlandských cementech, příspěvek na konferenci Maltoviny 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný