English

Ing. Martin Kalina – seznam publikací

2017

 1. KALINA, M.; FRANTÍK, P., STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Brno,Česká republika, 2017
 2. KALINA, M.; FRANTÍK, P., Mapování statických rovnovážných stavů obloukové konstrukce, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017

2016

 1. KALINA, M.; FRANTÍK, P., Analytical and numerical analysis of the slope of von Mises planar trusses, příspěvek na konferenci AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X, 2016
 2. KALA, Z.; KALINA, M., Static Equilibrium States of von Mises Trusses, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 3. KALINA, M., Stability Problems of Pyramidal von Mises Planar Trusses with Geometrical Imperfection, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8992, 2016
 4. KALINA, M., Statické rovnovážné stavy na strmém von misesově nosníku s počáteční geometrickou imperfekcí, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. KALINA, M., NUMERICAL ANALYSIS OF BUCKLING OF VON MISES PLANAR TRUSS, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2015
 2. KALINA, M.; KALA, Z.; FRANTÍK, P., Elastic Buckling and Post-Buckling of Von Mises Planar Trusses, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-485-7, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 3. KALINA, M., Numerická analýza vybočení von Misesova nosníku, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 4. KALA, Z.; KALINA, M.; FRANTÍK, P., Buckling and Post-Buckling of the von Mises Planar Truss, příspěvek na konferenci Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ISBN 978-0-7354-1287-3, 2015
 5. KALINA, M., Výpočetní model vzpěradla pro vliv vybraných, počátečních tvarových imperfekcí, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015

2014

 1. KALINA, M.; KALA, Z.; FRANTÍK, P., Elastic Buckling and Post-buckling of von mises planar trusses, příspěvek na konferenci International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Bratislava, Slovenská republika, 2014
 2. KALINA, M., Computer Numerical Solution of von Mises Planar Truss by the Potential Energy, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2014, ISBN 978-80-214-4871-1, Svratka, Česká republika, 2014

2013

 1. KALINA, M., Static solution of the von Mises truss using the potential energy, , ISBN 978-80-261-0282-3, Špičák, 2013
 2. KALINA, M., Static Task of Von Mises Planar Truss Analyzed Using the Potential Energy, příspěvek na konferenci Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1185-2, Rhodos, Řecko, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný