English

Ing. Rostislav Lang – seznam publikací

2018

 1. HOFÍREK, R.; LANG, R.; ZICH, M., Changes in shrinkage after the application of insulation to the concrete , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Zurich Švýcarsko, 2018

2017

 1. HOFÍREK, R.; ZICH, M.; LANG, R., ZMĚNY PRŮBĚHU SMRŠŤOVÁNÍ PO APLIKOVÁNÍ IZOLACE NA POVRCH BETONU, příspěvek na konferenci 24. Betonářsé dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Litomyšl, 2017
 2. LANG, R.; NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H., Navrhování tvarů membránových konstrukcí a výpočet střihových vzorů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017

2016

 1. LANG, R.; ZEINER, M.; NĚMEC, I., VYTVÁŘENÍ STŘIHOVÝCH VZORŮ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Brno, Česká republika, 2016

2015

 1. LANG, R.; NĚMEC, I., Jak navrhovat membránové konstrukce, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015

2014

 1. LANG, R.; NĚMEC, I.; MARTINÁSEK, J., SPECIFICKÉ ASPEKTY OHYBOVĚ NETUHÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, 2014
 2. LANG, R.; NĚMEC, I.; ŠEVČÍK, I., Form-finding of membrane structures with regard to its specific necessities, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th international conference Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, DYN-WIND 2014., ISBN 978-80-554-0844-6, 2014
 3. LANG, R.; NĚMEC, I., ŠEVČÍK, I., Form-finding of Membrane Structures and Necessary Stabilization of this Process, příspěvek na konferenci Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-197-9, Trans Tech Publications Ltd, 2014

2013

 1. NĚMEC, I.; LANG, R., Návrh počátečního tvaru pro membránové konstrukce, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2013
 2. LANG, R.; NĚMEC, I., Navrhování membránových konstrukcí, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 3. NĚMEC, I.; LANG, R., Design and analysis of the membrane structure of a stadium roof, , ISBN 978-80-248-2978-4, Velké Karlovice, Česká republika, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný