English

Ing. Jan Bedáň – seznam publikací

2016

 1. BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P., Simulace tříbodového ohybu s V-vrubem, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2016
 2. BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P., Stanovení vlastních frekvencí konzoly, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. VESELÝ, V.; BEDÁŇ, J.; SOBEK, J.; SEITL, S., Work of fracture due to compressive component of loading in wedge splitting test on quasi-brittle cementitious specimens, příspěvek na konferenci Fracture and Damage Mechanics, FDM 2014, ISSN 1013-9826, Switzerland, 2015

2014

 1. PODROUŽKOVÁ, H.; HORVÁTH, V.; HLINOMAZ, O.; BEDÁŇ, J.; BAMBUCH, M.; NĚMEC, P.; ORBAN, M., Embolus entrapped in patent foramen ovale: Impending paradoxical embolism, článek v ANNALS OF THORACIC SURGERY, ISSN 0003-4975, 2014
 2. NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture Parameters of Mortars Modified by Burnt Clays, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P., Dynamický model Charpyho kladiva, příspěvek na konferenci Modelování v mechnaice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, Ostrava, Česká republika, 2014

2013

 1. ŠIMONOVÁ, H.; NAVRÁTILOVÁ, E.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry malt modifikovaných pálenými jíly, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2013
 2. HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Iniciace stabilního šíření trhliny v tělesech z betonů s náhradou cementu zeolitem, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, Telč, Česká republika, 2013

2012

 1. BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P., Aplikace pružinového modelu na výpočet smršťování betonu vysycháním, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012, ISBN 978-80-87434-06-2, Brno, česká republika, 2012
 2. DRBUŠKOVÁ, M.; BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Numerická simulace smršťování těles z dvousložkových cementových kompozitů., příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 3. BEDÁŇ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Příprava výpočtu iniciačního faktoru intenzity napětí tříbodově ohýbaných těles, příspěvek na konferenci XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Telč, Česká republika, 2012

2011

 1. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; BEDÁŇ, J., Lomově-mechanické parametry provzdušněných betonů s náhradou cementu cihelným prachem, příspěvek na konferenci 8. konference speciální betony - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, sekurkon, Skalský dvůr, 2011

2010

 1. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; BEDÁŇ, J., Lomově-mechanické parametry betonů s náhradou cementu mletým cihelným střepem, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 2. BEDÁŇ, J.; JANSA, R.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových testů vzorků z extrudovaného cementového kompozitu s ocelovými vlákny s využitím programu SimBeFraM, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný