English

Ing. Luboš Sibilla – seznam publikací

2016

  1. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Evaluation of the Dependence of the Parameters of Internal Environment of Wooden Truss on the Orientation of the Building, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  2. BENEŠOVÁ, R.; RUSINOVÁ, M.; SIBILLA, L., Analysis of Fire Protection with Focuse on the Specific Conditions of the Historic Roofs, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Zurich-Durnten, 2016
  3. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P., VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 2/2), příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016
  4. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Influence of orientation of building on indoor conditions in historical roof truss, článek v Trans Tech Publications, ISSN 2234-9901, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  5. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P., VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 1/2), příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016

2015

  1. SIBILLA, L.; KŘÍŽ, P.; VLČEK, M., POŠKODENIA HISTORICKÝCH KROVOV A ICH PODMIENKY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

  1. SIBILLA, L.; KŘÍŽ, P.; STRUHALA, K., Sanace nosných dřevěných konstrukcí -Typologie, , Fakulta Architektury, Vysoké učení technické v Brně, 2014
  2. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Analysis of Damage to the Historic Roof Truss in Terms of Internal Environment, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
  3. SIBILLA, L.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Historické krovy a jejich ochrana, , Vyšší odborní škola restaurátorská, Brno, 2014
  4. SIBILLA, L., TYPOLÓGIA HISTORICKÝCH KROVOV, příspěvek na konferenci Sborník anotací s CD s plným zněním, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný