English

Ing. Ing. Hana Bedlivá – seznam publikací

2016

  1. NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.; KARAFIÁTOVÁ, H., Differential substrate subsidence of the EnviHUT project pitched extensive green roof, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2016
  2. SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEDLIVÁ, H., Designing and Testing of the Recycled Vegetative-Retention Layer of the Vegetative Upper Skin of the Pitched Roof, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, FAST, VUT BRNO, EnviBUILD 2015 - Building Concepts - Energy Savings & Environment Friendly Technologies, 2016
  3. NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.; BEDLIVÁ, H.; MAJSNIAR, M., The Effect of the Vegetative Roof Construction on the Thermal Stability in the Testing Building Taking into Consideration the Effect of the Designed Air Gap, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, EnviBUILD 2015 - Building Concepts - Energy Savings & Environment Friendly Technologies, 2016

2015

  1. BEDLIVÁ, H., Výstavba z konopného betonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2015
  2. BEDLIVÁ, H., Výstavba z konopného betonu, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

  1. BEDLIVÁ, H.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P., HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU MODELOVÉ STAVBY NA BÁZI PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, ISBN 978-80-87952-07-8, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2014
  2. BEDLIVÁ, H.; ISAACS, N., Hempcrete – an environmentally friendly material?, příspěvek na konferenci Hempcrete – an environmentally friendly material?, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03795-976-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný