English

Ing. Tereza Nováková – seznam publikací

2014

  1. NOVÁKOVÁ, T., Posuzování životního cyklu tepelné izolace, příspěvek na konferenci Sborník anotací - Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké Učení technické v Brně, Fakulta Stavební, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný