English

Ing. Ing. Jan Štefaňák, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; KALA, Z., SKUODIS, Š,; NORKUS, A; ŽILIONIENE, D, Statistical-numerical analysis for pullout tests of ground anchors, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2017
 2. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L., Full-scale compaction testing of recycled demolition materials, příspěvek na konferenci 7th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-06-5, SGEM, Albena, Bulgaria, 2017
 3. ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; HORÁK, V.; MIČA, L., Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness, příspěvek na konferenci ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017, ISSN 1877-7058, Elsevier, Ostrava, 2017
 4. RELICH, D.; ZDRAŽIL, K.; ŘEZNÍČEK, P.; RUPP, D.;NOVOTNÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Interpretaca a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov 13. Slovenskej geotechnickej konferencie AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA, ISBN 978-80-227-4697-7, Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM, Bratislava, Slovenská republika, 2017
 5. LEITER, A.; ŠTEFAŇÁK, J.; RELICH, V., AUTODYN - Záznamová jednotka pro dynamickou penetraci, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov 13. Slovenskej geotechnickej konferencie AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA, ISBN 978-80-227-4697-7, Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM, Bratislava, Slovenská republika, 2017
 6. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L., Experimentální pole pro velkoformátový hutnící pokus, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; LEITER, A., P. Tichý, Full-scale testing of Ground Anchors in Neogene Clay, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, Elsevier, Vilnius, Lithuania, 2016
 2. ŠTEFAŇÁK, J.; ŠTEKBAUER, H., Aplikace pro zkoušení zemních hřebíků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. , An innovative approach to the design of ground anchors, příspěvek na konferenci SGEM2015 Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-32-2, 2015
 2. ŠTEFAŇÁK, J.; ŠTEKBAUER, H., Aplikace pro vedení protokolu o zkoušce horninové kotvy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L., Design parameters assessment for ground anchors in tertiery fluvial clays, článek v Engineering Structures and Technologies , ISSN 2029-882X, 2014
 2. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; LEITER, A., Odvození návrhových parametrů horninových kotev z kontrolních zkoušek, příspěvek na konferenci Geotechnika 2014 - Konštrukcie, technológie a riziká, ISBN 978-80-248-3519-8, 2014
 3. CHALMOVSKÝ, J., ŠTEFAŇÁK, J., MIČA, L., Statisticko - numerická analýza horninových kotev, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2014
 4. CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J., Využití statistických a numerických metod pro stanovení únosnosti horninových kotev, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. ŠTEFAŇÁK, J., Ztráty předpětí zemních kotev - případová studie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, Magnanimitas, 2013
 2. ŠTEFAŇÁK, J., Využití simulačních metod ke stanovení vstupních parametrů pro návrh zemních kotev, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 3. ŠTEFAŇÁK, J., Statistical analysis of data from acceptance tests of ground anchors, příspěvek na konferenci Young Scientist 2013: Proceedings of Annotations, ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineeging, Herl'any, 2013
 4. ŠTEFAŇÁK, J., Stanovení smluvní velikosti tření na plášti kořene kotvy v brněnských jílech - úvodní studie, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný