English

Ing. arch. Barbora Jenčková – seznam publikací

2018

  1. PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B., Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017, , Fakulta architektury VUT v Brně, Brno, 2018
  2. PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; NOVÁK, J., Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017, , Fakulta architektury VUT v Brně, Brno, 2018

2017

  1. JENČKOVÁ, B., Elasticita jako určující faktor přirozené obnovy sídelní struktury, příspěvek na konferenci PhD Research Sympozium, ISBN 978-80-214-5549-8, 2017

2016

  1. PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B., Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016, , Fakulta architektury VUT v Brně, Brno, 2016
  2. PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; JENČKOVÁ, B., Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016, , Fakulta architektury VUT v Brně, Galerie Mini, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný