English

Ing. Ing. Lenka Gábrová – seznam publikací

2017

 1. GÁBROVÁ, L., Rozdíly v tradičním a novém přístupu k hodnocení denního osvětlení budov, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2017
 2. GÁBROVÁ, L., Analýza požadavků na minimální odstupové vzdálenosti mezi bytovými domy z hlediska denního osvětlení, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. GÁBROVÁ, L., Comparison between Dynamic and Static Metrics for Daylight Evaluation in the Case of Obstructed Buildings, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. HLÁSKOVÁ, M.; GÁBROVÁ, L.; VAJKAY, F., Errors of In-Situ Illuminance Measurements, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. GÁBROVÁ, L., Porovnání českých a zahraničních požadavků na denní osvětlení stávajících budov stíněných novými objekty, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 4. GÁBROVÁ, L., Vliv vodorovné stínící konstrukce na denní osvětlení a nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti v letním období, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 5. GÁBROVÁ, L.; HLÁSKOVÁ, M.; VAJKAY, F., Comparative Evaluation of Daylighting Simulation Programs, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. GÁBROVÁ, L., Komparace naměřených a vypočtených hodnot činitele denní osvětlenosti v zastíněné místnosti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015: 17. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. VAJKAY, F.; HLÁSKOVÁ, M.; GÁBROVÁ, L., Appropriateness of Test Cases Included in the CIE 171/2006 Test Report, příspěvek na konferenci ATF 2014 e-book of reviewed papers, ISBN 978-3-200-03644-4, TGM - Federal Institute of Technology, Vienna, Austria, 2014
 2. GÁBROVÁ, L., Effect of Light Reflectance of External Surfaces on Daylight Factor, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. GÁBROVÁ, L., Zhodnocení vlivu nástavby na denní osvětlení místnosti v sousední budově, příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe, Sborník z konference, ISBN 978-80-214-4926-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 4. GÁBROVÁ, L., Design of balcony from the point of view of daylighting, příspěvek na konferenci EnviBUILD Buildings and Environment 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-040-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. GÁBROVÁ, L., Stavebně fyzikální požadavky na stavby pro bydlení v české legislativě a v českých technických normách, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 6. GÁBROVÁ, L., Porovnání denního osvětlení v pracovně bez nábytku a s nábytkem, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 7. GÁBROVÁ, L., Hodnocení denního osvětlení obytných místností podle BREEAM a českých technických norem, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. GÁBROVÁ, L., Porovnání vlivu stínících překážek na denní osvětlení, příspěvek na konferenci STRUCTURA stavební trendy 2013, ISBN 978-80-248-3235-7, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2013
 2. GÁBROVÁ, L., Předběžný návrh denního osvětlení obytných místností bez znalosti budoucího okolního zastínění, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013, ISBN 978-80-214-4704-2, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2013
 3. GÁBROVÁ, L., Influence of window size on the daylight factor, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2013: The 5th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under the auspices of the Civil Engineering Faculty Dean assoc. prof. Vincent Kvočák, PhD., ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Herľany, 2013
 4. GÁBROVÁ, L., Vliv činitele odrazu terénu na úroveň denního osvětlení obytné místnosti, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 5. GÁBROVÁ, L., Vliv barev vnitřních povrchů na úroveň denního osvětlení obytné místnosti, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. GÁBROVÁ, L., Solární záření a fotovoltaika v budovách, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2012: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-905243-3-0, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 2. GÁBROVÁ, L., Požadavky na úroveň denního osvětlení obytných místností, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný