English

Ing. Josef Jurčík – seznam publikací

2016

  1. KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; JURČÍK, J., Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, Praha, 2016
  2. JURČÍK, J., PROGRAM PRO KOMPLEXNÍ ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ALTIMETRICKÝCH DAT, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, 18. odborná konference doktorského studia, ISBN 9788021453111, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

  1. VATRT, V.; MACHOTKA, R.; JURČÍK, J.; BUDAY, M., Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG, , Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, Bratislava, 2015
  2. JURČÍK, J.; DOUDOVÁ, L., Program JS ALT vyvinutý pro účelné shlukování altimetrických dat, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015: odborná konference doktorského studia, ISBN 9788021450912, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

  1. MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; JURČÍK, J., MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK, , ISBN 978-83-61576-29-7, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Berlín, 2014
  2. JURČÍK, J.; RÝZNAROVÁ, L., SOFTWARE ALTNET PRO ZPRACOVANÍ DAT Z ALTIMETRICKÝCH DRUŽIC, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2013

  1. VOLAŘÍK, T.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; PUCHRIK, L.; JURČÍK, J., Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structures and Mechanics, Academy of Science Czech republic, Prague, Czech republic, 2013
  2. JURČÍK, J., VYROVNÁNÍ SÍTĚ ASTRONOMICKÉ NIVELACE PRO TVORBU LOKÁLNÍHO MODELU KVAZIGEOIDU, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4669-4, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný