English

Ing. Eva Vávrová – seznam publikací

2016

  1. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M.; VÁVROVÁ, E., INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL MONITORING, příspěvek na konferenci Informatics, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-58-2, STEF92, Sofia,Bulharsko, 2016

2013

  1. BUREŠ, J.; VÁVROVÁ, E., K problematice přesnosti měření s využitím robotizovaných totálních stanic., příspěvek na konferenci Inžiniersko priemyselná geodézia 2013, ISBN 978-80-227-4032-6, STU Bratislava, Bratislava, Slovensko, 2013
  2. Ing. Jiří Bureš Ph.D, Ing. Eva Vávrová, K problematice přesnosti měření s využitím robotizovaných totálních stanic, příspěvek na konferenci Konference IPG 2013, ISBN 978-80-227-4032-6, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
  3. VÁVROVÁ, E., Automatizované monitorovací systémy a testování systému ATR., příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný