English

Ing. Eva Vacková – seznam publikací

2016

 1. BARTONĚK, D.; VACKOVÁ, E.; JEŽEK, J., DESIGN OF CARTOGRAPHIC SYMBOLS FOR THEMATIC DIGITAL MAP, příspěvek na konferenci Cartogrphy and GIS, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-60-5, STEF92, Sofia, Bulharsko, 2016

2015

 1. BARTONĚK, D.; JEŽEK, J.; VACKOVÁ, E., METHODS OF VISUALIZATION OF LINEAR FEATURES BY MAP SYMBOLS, , Viena, Austria, 2015
 2. BARTONĚK, D.; JEŽEK, J.; VACKOVÁ, E., Design of the Line Symbols on the Map of Cycling Paths by GIS Support, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, American Scientific Publishers , 26650 The Old Road, Suite 208, Valencia, California 91381-0751, USA , 2015
 3. JEŽEK, J.; VACKOVÁ, E., Tvorba znakového klíče pro interaktivní cykloturistickou webovou mapu, , ISBN 978-80-260-8586-7, Kartografická společnost ČR, Lednice, Česká republika, 2015
 4. ANDĚLOVÁ, P.; VACKOVÁ, E., Design of New Railway Transport Network Representation in Maps, , ISBN 978-619-7105-35-3, 2015

2014

 1. VACKOVÁ, E., Testování přesnosti znázornění železničních tunelů v ZABAGED, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, Praha, 2014
 2. ANDĚLOVÁ, P.; VACKOVÁ, E., The educational database of cartographic symbols for large-scale maps, příspěvek na konferenci 14th GeoConference on informatics, geoinformatics and remote sensing, Conference proceeding, Volume III - Photogrammetry & Remote sensing, Cartography & GIS, ISBN 978-619-7105-12-4, SGEM, Sofia, Bulharsko, 2014
 3. VACKOVÁ, E., ANALÝZA PŘESNOSTI ZNÁZORNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ NA ZÁKLADNÍ MAPĚ ČESKÉ REPUBLIKY 1: 10 000, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, Brno, 2014
 4. VACKOVÁ, E., Znázornění drah na vybraných digitálních kartografických dílech, příspěvek na konferenci GIS Ostrava 2014 Geoinformatika v pohybu, ISBN 978-80-248-3310-1, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014

2013

 1. VACKOVÁ, E., Vývoj znázornění železnic na Základních mapách středních měřítek, , Národní technické muzeum, Praha, 2013
 2. VACKOVÁ, E., Aspekty znázornění drah na vybraných evropských digitálních kartografických dílech, příspěvek na konferenci Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, ISBN 978-80-01-05352-2, ČVUT v Praze, Praha, 2013
 3. VACKOVÁ, E., A brief overview of Railway Maps in Europe, příspěvek na konferenci XVIII Miedzynarodowa Konferencja Studenckich Kol Naukovych i XXX Sejmik SKN Wroclaw, ISBN 978-83-7717-129-5, Universytet Przyrodniczny we Wroclawiu, Wroclaw, 2013
 4. VACKOVÁ, E., VÝVOJ MAPOVÉ TVORBY ZNÁZORŇUJÍCÍ ŽELEZNIČNÍ CESTY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, 2013

2012

 1. VACKOVÁ, E., Historický vývoj zákresu železic do mapových děl, , Národní technické muzeum, Praha, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný