English

Ing. Pavla Andělová – seznam publikací

2017

 1. ANDĚLOVÁ, P., Harmonization of cartographic symbols within the European union, , ISBN 978-80-86433-66-0, Institute of Geodesy, Brno University of Technology, Czech Republic, Brno, 2017
 2. ANDĚLOVÁ, P., Koncept harmonizace znakových sad států Evropské unie, , ISBN 978-80-7494-351-5, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2017

2016

 1. ANDĚLOVÁ, P., 18. ročník konference JUNIORSTAV 2016 v Brně, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Praha, 2016

2015

 1. ANDĚLOVÁ, P.; VACKOVÁ, E., Design of New Railway Transport Network Representation in Maps, , ISBN 978-619-7105-35-3, 2015
 2. ANDĚLOVÁ, P., Kartografické znaky státních civilních mapových děl států střední Evropy, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Praha, 2015
 3. ANDĚLOVÁ, P., 17. ročník konference JUNIORSTAV 2015 v Brně, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Praha, 2015
 4. ANDĚLOVÁ, P., VÝUKOVÁ DATABÁZE KARTOGRAFICKÝCH ZNAKŮ PRO MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 5. ANDĚLOVÁ, P., Kartografický jazyk Základní mapy České republiky, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. ANDĚLOVÁ, P., Kartografické znaky státních mapových děl v České republice a sousedních státech, příspěvek na konferenci Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu země - Sborník referátů, ISBN 978-80-01-05598-4, Katedra geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze, Praha, 2014
 2. ANDĚLOVÁ, P.; VACKOVÁ, E., The educational database of cartographic symbols for large-scale maps, příspěvek na konferenci 14th GeoConference on informatics, geoinformatics and remote sensing, Conference proceeding, Volume III - Photogrammetry & Remote sensing, Cartography & GIS, ISBN 978-619-7105-12-4, SGEM, Sofia, Bulharsko, 2014
 3. ANDĚLOVÁ, P., 16. ročník konference JUNIORSTAV 2014 se konal v Brně, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Praha, 2014

2013

 1. ANDĚLOVÁ, P., Historické proměny katastru nemovitostí v souvislosti s řešením církevních restitucí, , Praha, 2013
 2. ANDĚLOVÁ, P., Problematika majetkového vyrovnání s církvemi, příspěvek na konferenci Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ - Sborník referátů, ISBN 978-80-01-05352-2, 2013
 3. ANDĚLOVÁ, P., VÝVOJ KARTOGRAFICKÝCH ZNAKOVÝCH SAD STÁTNÍHO CIVILNÍHO MAPOVÉHO DÍLA, , ISBN 978-80-263-0508-8, 2013
 4. ANDĚLOVÁ, P., VÝVOJ KARTOGRAFICKÝCH ZNAKOVÝCH SAD STÁTNÍHO CIVILNÍHO MAPOVÉHO DÍLA, článek v Kartografické listy, ISSN 1336-5274, 2013
 5. ANDĚLOVÁ, P., 15. ročník konference JUNIORSTAV 2013 se konal v Brně, , 2013
 6. ANDĚLOVÁ, P., Problematika kartografických znaků užívaných v současných účelových mapách, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný