English

Ing. Tereza Komárková – seznam publikací

2018

 1. KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O., Evaluation of Selected Physicomechanical Properties of SFRC according to Different Standards, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, 2018
 2. LÁNÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, T., Ultrazvuk jako možný nástroj inspekce ocelových prvků stavebních konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2018
 3. KOMÁRKOVÁ, T.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z., Testing an Impedance Non-destructive Method to Evaluate Steel-Fiber Concrete Samples, článek v Measurement Science Review, ISSN 1335-8871, Institute of Measurement Science of Slovak Academy of Sciences, 2018
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T., Závislost fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního smrkového dřeva na vlhkosti, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2018
 5. KOMÁRKOVÁ, T.; PŐSSL, P.; POSPÍŠIL, O., EXPRIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ NDT METODIKY PRO HODNOCENÍ DRÁTKOBETONU , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018 20. odborná konference doktorského studia , ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018

2017

 1. FICKER, T.; KOMÁRKOVÁ, T., Rock Joint Asperities and Mechanical Strength of Concrete , příspěvek na konferenci WMCAUS 2017 - Abstraact Collection Book, ISSN 1757-8981, IOP Science, UK, UK, 2017
 2. ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Conclusive Determination Of Compliance With The Prescribed Reinforcement Elements Of Concrete Structures - The Appropriate Methods And Their Capabilities v, , ISBN 978-80-01-06347-7, Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36, Praha 6, Praha, 2017
 3. ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Methods Appropriate For Determination Of The Prescribed Reinforcement Of The Elements Of Reinforced Concrete Structures - Nowadays Used Methods, , ISBN 978-80-01-06347-7, Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36 Praha 6, Praha, 2017
 4. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental determination of the influence of fresh concrete composition on its resistance to water and de-icing chemicals by means of two methods, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 5. ZEZULOVÁ, E., KOMÁRKOVÁ, T., Techniques of Non-Destructive Testing of Steel Fiber Reinforced Concrete, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 6. KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; DVOŘÁK, P., Influence of Dispersed Reinforcement on the Physico-Mechanical Properties of the SFRC, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 7. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; HALAMOVÁ, R., Stanovení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – metody, praxe, problémy, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2017

2016

 1. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of Concrete Resistance of Various Composition to Water and De-Icing Chemicals, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 2. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimental Determination of the Influence of an Air Entraining Additive on the Resistance of Concrete to Chemical Defrosting Agents, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 3. KOMÁRKOVÁ, T., Design of Methodology for Non-Destructive-Testing of Steel-Reinforced-Fiber-Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech PublicationsLtd, Switzerland, 2016
 4. LÁNÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, T., Ultrazvuk jako možný nástroj inspekce ocleových prvků stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6, 2016
 5. KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J., Kontrola realizace dodatečně osazených ocelových kotev, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6, 2016
 6. HOBST, L., Měření a hodnocení významných zdrojů přírodní radioaktivity, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016 , ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 7. KOMÁRKOVÁ, T., Vybrané nedestruktivní metody zkoušení drátkobetonu, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 60200, Brno, 2016

2015

 1. HOLUŠOVÁ, T.; LOZANO, M.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; SEITL, S., Influence of the gripping fixture on the modified compact tension test results: evaluation of the experiments on cylindrical concrete specimens, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, Ostrava, 2015
 2. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimentální zhodnocení odolnosti betonu různých receptur proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 3. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimentální ověření vlivu provzdušňovací přísady na odolnost betonu proti působení chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 4. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of the Influence of Water/Cement Ratio Value on the Resistance of Concrete to the Action of Water and Chemical Thawing Agents, , ISBN 978-961-92518-8-1, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2015
 5. KOMÁRKOVÁ, T.; FRIEDL, M., Methodology for non-destructive evaluation of concentration and orientation of steel fibers in steel-fiber-reinforced concrete, , ISBN 978-961-92518-8-1, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11,, Ljublana, 2015
 6. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 7. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 8. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimentální ověření vlivu plastifikační a provzdušňovací přísady na mrazuvzdornost betonu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 9. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Stanovení odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek betonů vyrobených v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 10. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK P.;STAVAŘ, T., Comparison of Standardized Test Methods for Determining the Permeability of the Surface Layer of Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 11. HOBST, L.; KOMÁRKOVÁ, T.; VALA, J., Electromagnetic approach to nondestructive testing of fibre concrete, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, ISSN 2313-0555, 2015
 12. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOVÁCS, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Application of computed tomography in comparison with the standardized methods for determining the permeability of cement-composite structures, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Materiali in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenia, 2015
 13. HOLUŠOVÁ, T.; LOZANO, M.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; SEITL, S., Modified compact tension test:evaluation of the experiments of cylindrical specimens from cementitious composites, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015

2014

 1. KOMÁRKOVÁ, T.; MISÁK, P., Využití počítačové tomografie pro hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, 2014
 2. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Vyhodnocení a porovnání zkušebních metod stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně FAST, Brno, 2014
 3. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Experimentální ověření vlivu množství cementu a přísad na výsledné hodnoty soudržnosti povrchové vrstvy betonu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně FAST, Brno, 2014
 4. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimentální ověření vlivu množství cementu a přísad na mrazuvzdornost betonu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně FAST, Brno, 2014
 5. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T., Porovnání standardizovaných metod pro hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu, , ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Reprocentrum,a.s., Blansko, 2014
 6. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; KOVÁCS, P., Validation of methods for determining permeability of cement composite structure by means of computed tomography , , ISBN 978-961-92518-7-4, INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, Portorož, Slovenia, 2014
 7. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; MORAVCOVÁ, B., Statický modul pružnosti betonu v tlaku dle ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 8. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; MORAVCOVÁ, B., Stanovení mrazuvzdornosti betonu pomocí nedestruktivních metod, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 9. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; POTOČKOVÁ, M., Statický modul pružnosti betonu dle ČSN ISO 6784 vs. ČSN EN 12390-13, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 10. BÍLEK, P.; KOMÁRKOVÁ, T., Výroba transparentních zkušebních vzorků s drátky pro ověřování nedestruktivních zkušebních metod, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2014, ISBN 978-80-214-4935-0, LITERA BRNO, Brno, Česká Republika, 2014
 11. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Porovnání metod automatického cyklování I a II při stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014
 12. KOMÁRKOVÁ, T., Výroba zkušebních těles pro vývoj nedestruktivní zkušební metody, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014
 13. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Modul pružnosti betonu v tlaku – zkušební vlivy při stanovení statické hodnoty, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014
 14. ANTON, O.; KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Vliv vodního součinitele na kvalitu povrchové vrstvy cementové malty, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 2. STAVAŘ, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Porovnání povrchové propustnosti cementové malty pro vodu metodou ISAT a GWT s hloubkou průsaku tlakovou vodou, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 3. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Vybrané zkoušky betonu v rámci projektu GAČR 13-18870S – zkušenosti a vývoj, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, VUT v Brně, Brno, 2013
 4. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KOMÁRKOVÁ, T., Stanovení mrazuvzdornosti betonu na referenčních tělesech, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, VUT v Brně, Brno, 2013
 5. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek na tělesech referenční záměsi, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013, ISBN 978-80-214-4784-4, Vysoké učení technické v Brně, 2013
 6. VALA, J.; GROHOVÁ, T., A magnetic approach to the identification of effective characteristics of metal fibre composites used in civil engineering, příspěvek na konferenci Proceedings of IRF (Integrity, Reliability and Failure of Mechanical Systems) in Funchal, ISBN 978-972-8826-27-7, University of Porto, Porto, 2013
 7. GROHOVÁ, T.; SOBOTKOVÁ, Š., Measurements of Crossing Ability during Emergencies, článek v The 19th International Conference the Knowledge-Based Organization 2013, ISSN 1843-6722, Sibiu, 2013
 8. GROHOVÁ, T.; HOBST, L., Kontrola koncentrace drátků v drátkobetonu elektromagnetickou nedestruktivní metodou, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013
 9. BÍLEK, P.; GROHOVÁ, T., Další měření a poznatky s ověřováním homogenity drátkobetonu v konstrukci vyvíjenou magnetickou metodou, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Omega Design, s.r.o., Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. GROHOVÁ, T.; SOBOTKOVÁ, Š., Controlanchoring bridge barriers, článek v Transport Means, ISSN 1822-296X, University of technology, Kaunas, Lithuania, Kaunas, Lithuania, 2012
 2. GROHOVÁ, T.; SOBOTKOVÁ, Š., Kontrola kotvení mostních svodidel, příspěvek na konferenci 17 mezinárodní vědecká konference Řešení krizových situací ve specifickém prostředí, ISBN 978-80-554-0537-7, Žilina, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný