English

Ing. Daniel Polášek – seznam publikací

2018

 1. VACHOVEC, R.; SOUSEDÍK, M.; POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P.; FOLLER, J., ČOV Třebíč - intenzifikace netradičně, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2018

2017

 1. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2017
 2. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění průmyslových odpadních vod, , ISBN 978-80-904517-9-7, Česká membránová platforma, z.s., Česká Lípa, 2017
 3. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P.; ADAMEC, T.; POLÁŠEK, J.; MARŠÍK, M., Výzkumná zpráva - Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro cˇišteˇní odpadních vod potravinárˇského pru°myslu - Zkušební provoz pilotní jednotky AnMBR v Pivovaru Cˇerná Hora , , Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017
 4. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR), článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017

2016

 1. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Zkušenosti s provozem anaerobního membránového reaktoru, příspěvek na konferenci Městské vody 2016, ISBN 978-80-86020-83-9, ARDEC s.r.o., Brno, 2016

2015

 1. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Zkušenosti provozu membránového anaerobního reaktoru v Pivovaru Černá Hora, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89740-08-6, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 2. POLÁŠEK, D.; KOUPÁN, J., Výstupní zpráva: Zpráva o diseminaci projektu, , CREA Hydro&Energy, o.s., Brno, 2015
 3. POLÁŠEK, D.; KOUPÁN, J., Výstupní zpráva: Zpráva z testování membránových modulů pro průmyslové ČOV, , CREA Hydro&Energy, o.s., Brno, 2015
 4. POLÁŠEK, D., Membránové bioreaktory: Ucpávání a způsoby čištění membrán/membránových modulů , příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství, ISBN 978-80-905059-3-3, ENVI-PUR, s.r.o., Praha, 2014
 2. POLÁŠEK, D., Redukce dusičnanů z odpadních vod pomocí membránového biofilmového reaktoru, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 3. POLÁŠEK, D., Anaerobní membránové bioreaktory - nadějná technologie s významnou budoucností?, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. POLÁŠEK, D.; KOUPÁN, J., Výzkumná zpráva: Doplnění literární rešerše - případové studie (full-scale), příklady laboratorních a poloprovozních sestav, , CREA Hydro&Energy, o.s., Brno, 2013
 2. POLÁŠEK, D.; KOUPÁN, J., Výzkumná zpráva: Literární rešerše současného stavu, výběr a testování membránových modulů, , CREA Hydro&Energy, o.s. , Brno, 2013

2012

 1. HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; HLUŠTÍK, P., Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci 44.konferencia vodohospodárov v priemysle, ISBN 978-80-227-3809-5, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra mapovania a pozemkových úprav, Bratislava, 2012
 2. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Sběr provozních zkušeností na memránové DČOV, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2012, ISBN 978-80-970896-2-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný