English

Ing. Pavel Kovács – seznam publikací

2015

  1. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOVÁCS, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Application of computed tomography in comparison with the standardized methods for determining the permeability of cement-composite structures, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Materiali in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenia, 2015

2014

  1. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; KOVÁCS, P., Validation of methods for determining permeability of cement composite structure by means of computed tomography , , ISBN 978-961-92518-7-4, INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, Portorož, Slovenia, 2014
  2. BATELKA, M.; KOVÁCS, P., Vliv vstupních surovin na výsledné vlastnosti umělého kameniva ze spékaných popílků, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, 2014
  3. KOVÁCS, P.; BATELKA, M., Vliv vstupních surovin na výsledné vlastnosti uměléhpo kameniva ze spékaných popílků, příspěvek na konferenci Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014, ISBN 978-80-85990-25-6, 2014
  4. KOVÁCS, P.; BATELKA, M., VLASTNOSTI AGLOPORITOVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2013

  1. BATELKA, M.; KOVÁCS, P.; ADÁMEK, J., BETONY Z UMĚLÉHO KAMENIVA Z VYPALOVANÝCH ČERNOUHELNÝCH HLUŠIN A JEJICH ODOLNOST PŘI PŮSOBENÍ VYSOCE KONCETROVANÉHO CO2, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-87397-14-5, Brno, 2013
  2. KOVÁCS, P.; BATELKA, M., POROVNÁNÍ ODOLNOSTI BETONŮ S PŘÍRODNÍM A UMĚLÝM KAMENIVEM PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ CO2, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, Omegadesign, Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný