English

Ing. Adéla Götzingerová – seznam publikací

2018

  1. HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A., Occurrence and removal of emerging micropollutants from urban wastewater , kapitola v Water Management and the Environment: Case Studies, ISBN 978-3-319-79014-5, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 2018

2013

  1. HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A., Contamination of stormwater by xenobiotics, kapitola v Hydrologic risks - floods and droughts, ISBN 978-80-553-1492-1, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, Slovenská republika, 2013
  2. ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P., Decreasing risk of stormwater contamination during storm event, , ISBN 978-80-86020-77-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2013
  3. HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A., Advanced oxidation technologies for removal of xenobiotics from storm water, příspěvek na konferenci IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia, ISBN 978-963-358-032-5, Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, Miskolc, 2013
  4. ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P., Problems related with presence of xenobiotics in stormwater intended for nonpotable reuse in households, irrigation or other commercial usage, příspěvek na konferenci IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia, ISBN 978-963-358-032-5, Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, Miskolc, 2013

2012

  1. HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A., Occurence and possibilities of xenobiotics from storm-waters, příspěvek na konferenci 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda, ISBN 978-80-89385-22-5, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2012
  2. ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P., Problematika odstraňování xenobiotik z průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci 44. konferencia vodohospodárov v priemysle, ISBN 978-80-227-3809-5, Slovenská technická univerzita v Bratislavě,SvF, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Bratislava, 2012
  3. ŽIŽLAVSKÁ, A., Problematika zneškodňování xenobiotik v městských odpadních vodách, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2012, ISBN 978-80-970896-2-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný