English

prof. Ing. Karel Rais, CSc. – seznam publikací

2013

 1. SMEJKAL, V.; RAIS, K., Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, , ISBN 978-80-247-4644-9, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013

2012

 1. RAIS, K.; KUBÍČKOVÁ, L., Řízení změn ve firmách a jiných organizacích, spec. publikace, ISBN 978-80-247-4564-0, Grada publishing, Praha, 2012

2011

 1. RAIS, K.; DOSKOČIL, R., Operační a systémová analýza I, , ISBN 978-80-214-4364-8, AKADEMICKÉ NAKLADATELSVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2011

2009

 1. DOSTÁL, P.; RAIS, K., Stock Market Decision Machine, článek v International Symposium on Forecasting, ISSN 1997-4116, IIF USA, USA, 2009
 2. SMEJKAL, V.; RAIS, K., Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, spec. publikace, ISBN 978-80-247-3051-6, Grada Publishing, a. s., Praha, 2009

2008

 1. KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T., Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management, , ISBN 978-80-7204-590-7, VUT, FP Brno, Brno, 2008
 2. DOSTÁL, P.; KRATOCHVÍL, O.; RAIS, K., Modern Mathematic Methods and Their Use in Economy and Finance, příspěvek na konferenci International Conference on Soft Computing, ISBN 978-80-7314-134-9, EPI Kunovice, Kunovice, 2008
 3. DOSTÁL, P.; KRATOCHVÍL, O.; RAIS, K., The Modern Mathematical Methods and Their Use in Economy and Finance, příspěvek na konferenci Internationa Conference on Soft Computing, ISBN 978-80-7314-134-9, EPI Kunovice, Kunovice, 2008

2007

 1. RAIS, K.; DOSKOČIL, R., Risk management, , ISBN 978-80-214-3510-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2007
 2. DOSTÁL, P.; RAIS, K.; DOSKOČIL, R., Ekonomicko-matematické metody, , ISBN 978-80-7314-122-6, EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o., Kunovice, 2007
 3. DOSTÁL, P.; RAIS, K., Operational Research, , CERM Brno, Brno, 2007
 4. RAIS, K.; DOSTÁL, P.; DOSKOČIL, R., Operační a systémová analýza II, , ISBN 978-80-214-3371-7, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007
 5. DOSKOČIL, R.; RAIS, K., THE USE OF SOFT COMPUTING IN THE PROCESS OF MANAGER DECISION MAKING, příspěvek na konferenci ICSC- Fifth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments., ISBN 80-7314-108-6, Europen Polytechnical Institute Kunovice, Kunovice, 2007

2006

 1. RAIS, K.; DOSKOČIL, R., Operační a systémová analýza I, , ISBN 80-214-3280-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2006
 2. ŠVEC, M.; RAIS, K., Some Aspects of EUA Evaluation at the Brno University of Technology, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 1-58874-649-6, San Juan. Puerto Rico, USA, 2006
 3. DOSTÁL, P., Umělý mozek v byznysu, článek v Ekonom, ISSN 1210-0714, 2006
 4. KORÁB, V.; RAIS, K., A blueprint to support environmental compliance among European SMEs, , ISBN 1-904133-32-0, Staffordshire University, Staffordshire, 2006

2005

 1. DVOŘÁK, J.; RAIS, K.; GRAJA, M.; ČAPEK, J., Optimalizace přepravních toků při likvidaci použitých výrobků, příspěvek na konferenci Research report II, ISBN 80-7194-732-6, Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005
 2. DOSTÁL, P., SOJKA, Z., RAIS, K., Pokročilé metody manažerského rozhodování, spec. publikace, ISBN 80-247-1338-1, Grada, 2005
 3. DOSTÁL, P., RAIS, K., Risk Management and Artificial Neural Network, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7318-276-9, 2005
 4. DOSTÁL, P., RAIS, K., Operační a systémová analýza II., , ISBN 80-214-2803-1, 2005

2004

 1. Němeček, P., Kocmanová, A., Jurová, M., Rais, K., Šimberová, I., Konečný, M., Možné trendy rozvoje podniků, spec. publikace, ISBN 80-7204-362-5, Akademické nakladatelství CERM Brno, Brno, 2004
 2. DOSTÁL, P.; RAIS, K., The Solution of Cutting Plans by Means of Genetic Algorithms, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2676-4, Brno, 2004

2003

 1. DOSTÁL, P.; RAIS, K., Production Schedule by Means of Genetic Algorithms, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7314-017-9, Kunovice, 2003

2002

 1. DOSTÁL, P.; RAIS, K., Genetické algoritmy a jejich využití v modelování investic, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7314-004-7, Brno, 2002
 2. RAIS, K.; DOSTÁL, P., Methods of Large Investment Unit Modelling, příspěvek na konferenci , ISBN 80-86510-27-1, Trento, 2002
 3. RAIS, K., Operační a systémová analýza, , ISBN 80-214-1924-5, PC DIR Brno, Brno, 2002

2001

 1. RAIS, K.; DOSTÁL, P., Methods of Large Investment Unit Modelling, příspěvek na konferenci Transformation of, ISBN 80-86510-27-1, Universtity of Trento, Trento, 2001
 2. RAIS, K., Základy optimalizace a rozhodování, , ISBN 80-86510-18-2, PC DIR Brno, brno, 2001
 3. RAIS, K., LUKÁŠOVÁ, R., Organizace a lidé, , ISBN 80-86510-12-3, PC DIR Brno, Brno, 2001
 4. RAIS, K., Risk Management by Implementing Changes in Production Companies., příspěvek na konferenci Conference Proceedings : Business and Economic Development in Central and Eastern Integration into Wider Europe., Brno, 2001
 5. RAIS, K., DRDLA, M., Řízení změn ve firmě, spec. publikace, ISBN 80-7226-411-7, Computer press, Praha, 2001
 6. KOCH, M., RAIS, K., Global Information Systems: Assessment and efficiency, příspěvek na konferenci Sustainable Development: Theories, Strategies and Global Governance Systems at InterSymp 2001, The International Institute for Advances Studies, c/o University of Windsor,Windsor, Ontario Canada N9B 3P4, 2001

1994

 1. KOCH, M.; ONDRÁK, V.; RAIS, K., Rozvoj metod snižování závazků a pohledávek českých firem, výzkumná zpráva projektu Fakulta podnikatelská VUT Brno, Fakulta podnikatelská VUT Brno, Brno, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný