English

Ing. Václav Venkrbec – seznam publikací

2018

 1. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; VENKRBEC, V., Ověření vhodnosti použití polyuretanových tmelů k tmelení aktivních spár v betonových konstrukcích, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 2. PATLOKA, J.; BRANDTNER, M.; VENKRBEC, V., Matematická optimalizace a heuristické metody jako nástroje „ just-in-time“ dopravy betonu – rešerše, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018 20. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018

2017

 1. VENKRBEC, V.; BITTNEROVÁ, L., BIM integration in education: A case study of the construction technology project Bolt Tower Dolni Vitkovice, příspěvek na konferenci Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Košice-Lviv-Rzeszów - Book of Extended Abstracts, ISSN 1338-7278, ISBN 978-80-553-3188-1, Technická Univerzita v Košiciach, Košice, 2017
 2. HENEK, V.; VENKRBEC, V.; NOVOTNÝ, M., Fire resistance of large-scale cross-laminated timber panels, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1755-1307, IOP Publishing, Prague, 2017
 3. VLČKOVÁ, J.; VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; CHROMÝ, A., Protection of workers and third parties during the construction of linear structures, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1755-1307, IOP Publishing, Prague, 2017
 4. HENEK, V.; VENKRBEC, V., BIM-based timber structures refurbishment of the immovable heritage listed buildings, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1755-1307, IOP Publishing, Prague, 2017
 5. GALIĆ, M.; VENKRBEC, V.; CHMELIK, F.; FEINE, I.; PUČKO, Z.; KLANŠEK, U., Survey Of Accomplishments in BIM Implementation in Croatia, The Czech Republic, Germany and Slovenia, článek v e-GFOS, ISSN 1847-8948, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering Osijek, Osijek, Croatia, 2017
 6. VENKRBEC, V.; NOVÁKOVÁ, I.; HENKOVÁ, S., Characteristics of recycled concrete aggregates from precast slab block buildings, příspěvek na konferenci WMCAUS 2017 : abstract collection book of the World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Praha, ČR, 12. - 16. 6. 2017 , ISSN 1757-8981, ISBN 978-80-270-1974-8, IOP Publishing, Prague, 2017
 7. GALIĆ, M.; VENKRBEC, V.; CHMELIK, F.; FEINE, I.; PUČKO, Z.; KLANŠEK, U., Review of BIM’s Implementation in some EU AEC Industries, příspěvek na konferenci OTMC Conference 2017, 27-30 September 2017, Poreč, Croatia - Conference Proceedings, ISBN 978-953-8168-21-5, Croation Association for Construction Management; University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2017
 8. VENKRBEC, V., Paper review: Laboratory Evaluation of Warm Asphalt Emulsion Mixture, , International Forum on Environment, Civil and Architecture Engineering FECAE, Paris, France, 2017
 9. VENKRBEC, V., Paper Review: The Multi-criteria Decision Support in Choosing the Efficient Location of Warehouses in the Logistic Network, , Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2017
 10. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; SELNÍK, P.; VENKRBEC, V., Návrh a montáž fasády se skrytým kotvením – krok za krokem, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 11. VENKRBEC, V., Paper Review: Application of Management Theories Developing Railway Transport , , Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2017
 12. VENKRBEC, V., Paper Review: Work Standardization in Third Party Logistics Outsourcing, , Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2017

2016

 1. VENKRBEC, V.; KLANŠEK, U.; GALIĆ, M., Construction processes optimization – a review of methods, tools and applications, článek v GRADEVINAR, ISSN 0350-2465, Građevinar, Zagreb, Croatia, 2016
 2. VENKRBEC, V., Paper Review: The Quality – Profitability link in the US Airline Business: A study based on the Airline Quality Rating Index, , Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2016
 3. VENKRBEC, V.; KLANŠEK, U., Selection of concrete plant for construction managers - a decision-making process, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Arad, Romania, 2016
 4. VENKRBEC, V.; KLANŠEK, U., Software-based support to decision-making process regarding the selection of concrete suppliers, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 9781315393827, CRC Press Balkema, London, 2016
 5. VENKRBEC, V.; KLANŠEK, U., Methodology for decision-making process of selection the most appropriate concrete supplier, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 2016
 6. VENKRBEC, V., OPTIMALIZAČNÍ METODY JAKO NÁSTROJ PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ BETONOVÝCH RECYKLÁTŮ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 7. VENKRBEC, V., Paper Review: Measuring the Thermo-Technical Parameters of Autoclaved Aerated Concrete, , Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 8. VENKRBEC, V., Optimization of re-mixing recyclated concrete aggregates, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016

2015

 1. VENKRBEC, V., ANALÝZA ROZBORU NÁKLADŮ A NORMOHODIN VYBRANÝCH POLOŽEK STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015

2014

 1. VENKRBEC, V.; ROTREKL, I., The use of recycled materials and definition of their characteristics for building information model, příspěvek na konferenci CONST ENG '14 STRUCTURES, MATERIALS AND CONSTRUCTION ENGINEERING, ISBN 978-605-5120-94-8, DAKAM Publishing (D/PB), Istanbul, 2014
 2. VENKRBEC, V.; HENEK, V., Maximization of using recycled materials in concrete slab buildings refurbishment and design options using the building information model, příspěvek na konferenci PROCEEDINGS CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 3. BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V., Optimalization of internal arrangement and properties of brick fitting with filled hollows by waste polyester fibrous material, příspěvek na konferenci Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, STU, Bratislava, 2014
 4. VENKRBEC, V., RECYCLED MATERIALS, INFORMATION MODEL AND THEIR USE IN CONCRETE SLAB BUILDINGS, kapitola v INTEGRATED APPROACHES TO THE DESIGN AND MANAGEMENT OF BUILDINGS RECONSTRUCTION, INTERNATIONAL UNIVERSITY TEXTBOOK, ISBN 978-90-818529-9-9, EuroScientia vzw, Brussels, Belgium, 2014
 5. VENKRBEC, V., INTEGRATED DESIGN AND DELIVERY SOLUTIONS VE SVĚTĚ A V ČR, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení techické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 6. VENKRBEC, V., PRICNIPY INFORMAČNÍHO MODELU BUDOVY (BIM), příspěvek na konferenci Speciální technologie v praxi, ISBN 978-80-214-4833-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Brno, 2014

2013

 1. VENKRBEC, V., APLIKACE PROCESU BIM V PROJEKTECH ČR, příspěvek na konferenci Vývojové trendy v oblasti navrhovania, prípravy, realizácie a údržby stavieb, ISBN 978-80-263-0544-6, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technológie stavieb, edícia Tribun EU s.r.o. Brno, Brno, 2013
 2. VENKRBEC, V., BIM PROCES A JEHO APLIKACE V TUZEMSKÝCH PROJEKTECH, příspěvek na konferenci Sborník prací ke konferenci 3. ročník mezinárodní stavební konference STRUCTURA STAVEBNÍ TRENDY 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2013
 3. ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S., MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI SILIKÁTŮ, příspěvek na konferenci Sborník konference SUROVINY 2013, ISBN 978-80-02-02478-1, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2013
 4. VENKRBEC, V., PROCES BIM A JEJÍ APLIKACE V TUZEMSKÝCH PROJEKTECH, příspěvek na konferenci REALIZACE STAVEB - TEORIE A PRAXE Sborník mezinárodního workshopu, ISBN 978-80-214-4803-2, Brno, 2013
 5. VENKRBEC, V., POSOUZENÍ FAKTORŮ SOUČASNÝCH STAVEBNÍCH STROJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ŽIVTONÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVU, příspěvek na konferenci REALIZACE STAVEB - TEORIE A PRAXE Sborník mezinárodního workshopu, ISBN 978-80-214-4803-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav tecnologie, mechanizace a řízení staveb, Brno, 2013
 6. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Porovnání starých a nových stavebních strojů s ohledem na životní prostředí, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 7. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Demolice stavebních objektů, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 8. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 9. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V., Návrh základních stavebních strojů pro zemní práce, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 10. ŠTĚRBA, M.; MOTYČKA, V.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Základní postup při návrhu zdvihacího mechanismu, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 11. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V., FORMWORK DEMANDS ON CRANE OPERATION, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2013
 12. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V., MAIN ASPECTS THAT INFLUENCE THE RIGHT CHOICE OF CRANES, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2013
 13. ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V.; FIALOVÁ, K., THE USE OF RECYCLED BUILDING WASTE FOR RECLAMATION, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2013
 14. ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V.; FIALOVÁ, K., RECYCLING OF BUILDING WASTE, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2013
 15. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., ISSUES OF PANEL HOUSES FROM THE POINT OF VIEW OF COMPREHENSIVE REGENERATION BY PROVIDING OF MATERIAL RECYCLING APPLICATION, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientific Conference INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013), ISBN 978-80-227-3932-0, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2013
 16. VENKRBEC, V.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení techické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 17. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., PŘEMÍSŤOVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ JEŘÁBY, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení techické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 18. ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., NOVÉ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY PODNIKŮ PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTÍCH, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení techické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., REGENERAČNÍ OPATŘENÍ PANELOVÝCH DOMŮ, příspěvek na konferenci Technológia Europea 2012, ISBN 978-80-905243-4-7, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 2. ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., THE USE OF BUILDING WASTE OBTAINED DURING RECYCLING TOGETHER WITH ORGANIC MATERIAL FOR REVITALISATION OF PANEL HOUSING ESTATES, příspěvek na konferenci Technológia Europea 2012, ISBN 978-80-905243-4-7, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 3. ŠTĚRBA, M.; NEČASOVÁ, B.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., MONTÁŽ SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ VĚŽOVÝMI JEŘÁBY, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 4. ŠTĚRBA, M.; NEČASOVÁ, B.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., ČASOVÁ NÁROČNOST SYSTÉMOVÝCH BEDNĚNÍ VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVEB, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 5. ŠTĚRBA, M.; NEČASOVÁ, B.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., BEZPEČNÝ PROVOZ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU PŘI MANIPULACI S BŘEMENEM, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 6. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S., Zařízení staveniště, článek v PROFESIS - profesní informační systém ČKAIT, ISSN 1805-6032, ČKAIT, Praha, 2012
 7. HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., VYUŽITÍ SMĚSI STAVEBNÍ SUTI A ORGANICKÉHO MATERIÁLU K REKULTIVACÍM, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 8. ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ A SÍDLIŠŤ, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 9. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., PANELOVÉ DOMY V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 10. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., REVITALIZACE NEDOSTATEČNĚ VYUŽÍVANÝCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 11. HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., POSSIBILITIES OF RE-UTILIZATION OF BROWNFIELDS WITH RESPECT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT REQUIREMENTS, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, Brno, 2012
 12. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; FIALOVÁ, K.; VENKRBEC, V., UTILISATION OF BUILDING RECYCLATES FOR REVITALISATION OF RECREATIONAL AREAS IN BUILT-UP AREAS, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, Brno, 2012
 13. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., REVITALIZACE NEDOSTATEČNĚ VYUŽÍVANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 – Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 14. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., SOUČASNÉ PROBLÉMY PANELOVÝCH DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 – Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 15. ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., VYUŽITÍ JEMNÝCH PODÍLŮ STAVEBNÍ SUTI VZNIKLÝCH PŘI RECYKLACI K REKULTIVACÍM, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 – Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 16. HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2012
 17. HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2012
 18. HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D., Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2012
 19. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., PANELOVÉ DOMY A JEJICH KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 20. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D., Vhodnost využití „brownfieldů“ k rekreačním účelům, příspěvek na konferenci Sborník konference Křtiny 2012, ISSN 2336-6311, ISBN 978-80-7375-611-6, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný