English

Ing. Ing. Barbora Nečasová – seznam publikací

2018

 1. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; KUČEROVÁ, P., Zkoušení přídržnosti dřevoplastového fasádního obkladu za mrazu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 2. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; VENKRBEC, V., Ověření vhodnosti použití polyuretanových tmelů k tmelení aktivních spár v betonových konstrukcích, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 3. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Zkoušení přídržnosti obkladu z dřevoplastu při proměnlivé teplotě, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 4. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Vliv technologické nekázně na lepený spoj, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 5. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Performance of Selected Polyurethane Joint Sealants in Concrete Structures, příspěvek na konferenci MATEC Web Conf. Volume 146, 2018, 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017), ISSN 2261-236X, EDP Sciences, 2018
 6. NOVOTNÝ, M.; NEČASOVÁ, B., Facade Renovation - Replacement and Restoration of the Panels in a Monument Protected Object, příspěvek na konferenci MATEC Web Conf. Volume 146, 2018, 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017), ISSN 2261-236X, EDP Sciences, 2018

2017

 1. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; KOVÁŘOVÁ, B.; NOVOTNÝ, M., Revitalization of Lightweight Cladding of Buildings and Its Impact on Environment, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, ISSN 1755-1307, Institute of Physics Publishing, Prague, 2017
 2. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; NOVOTNÝ, M., Impact of Thermal and Moisture Expansion on Design of Wooden Façade Elements for Retrofitting of Buildings, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 3. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Case Study on Comparison of Joint Sealant Adhesive Properties Tested in Laboratory and In-situ, příspěvek na konferenci Buildings and Environment: From Research to Application, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-0357-1202-5, 2017
 4. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Adhesion and Cohesion Testing of Joint Sealants after Artificial Weathering – New Test Method, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conference: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2016), ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-553-2643-6, Elsevier Ltd, Amsterdam, 2017
 5. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; KOVÁŘOVÁ, B., Infrared Thermographic Analysis of Attic Space, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2017, 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture , ISBN 978-80-553-3136-2, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2017
 6. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; SELNÍK, P.; VENKRBEC, V., Návrh a montáž fasády se skrytým kotvením – krok za krokem, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Evaluating adhesion of weatherproofing sealant joints: Price vs. quality, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 2. NOVOTNÝ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Thermal insulation systems (ETICS) - important layers of the system and testing the implementation of non-standard temperatures, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II , ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 3. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Evaluation of Test Methods for Testing of Sealants, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 4. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Research summary: Analysis of selected adhesive systems intended for facade bonding , kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 5. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; KELAR, J., Study on Surface Treatments of Modified Wood Plastic Composite (WPC) to Improve Adhesion, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-2070-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Adhesion and Cohesion Testing of Joint Sealants after Artificial Weathering – New Test Method , příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2016
 7. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Evaluation of Test Methods for verification of Sealant Properties, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 8. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Research Summary: Potential of Adhesively Bonded Façade System, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 9. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Joint Sealing: Price vs. Quality, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 10. NOVOTNÝ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Thermal Insulation - Using and Testing of Materials in Composite Insulation Systems for Residential Buildings, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 11. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Durability Testing of Sealant Joints: Price vs. Quality, příspěvek na konferenci ESAT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 12. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Research summary: Verification of Adhesively Bonded Façade Joints, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 13. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Experiences with Sealants Testing, příspěvek na konferenci ESAT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 14. NOVOTNÝ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Possibility of testing cement materials for base layer of the building envelope , příspěvek na konferenci ESAT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies , ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 15. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Budoucnost azbestu, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 16. ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Verification of Sealing Possibilities of Cement – Based Structures without Additional Surface Treatment, příspěvek na konferenci enviBUILD 2015, ISSN 1660-9336, ISBN 978-80-227-4469-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 17. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Case Study on Determination of Tensile Properties of Construction Sealants at Variable Temperatures, příspěvek na konferenci enviBUILD 2015, ISSN 1660-9336, ISBN 978-80-227-4469-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 18. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; KOVÁŘOVÁ, B., Experimental Investigation of the Tensile Properties of Ventilated Facade Cladding with Bonded Joints, příspěvek na konferenci enviBUILD 2015, ISSN 1660-9336, ISBN 978-80-227-4469-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 19. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P., Sledování změn povrchu fasádních materiálů v čase vlivem okolního prostředí, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Influence of Technological Indiscipline on Strength Properties of Bonded Joints, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich - Durnten, 2015
 2. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, M., The Suitability of Sealants for Use with Concrete Structures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich - Durnten, 2015
 3. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Wooden Facade with Bonded Joints - Experimental test, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich - Durnten, 2015
 4. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Determination of Tensile Properties of Adhesive Systems Intended for Bonded Façade, , ISBN 978-989-723-135-3, Produçao de Comunicaçao, Lda., Porto, 2015
 5. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; KOVÁŘOVÁ, B., Determination of Adhesion of Silyl Modified Polymer Adhesives to Wooden Façade Cladding – Case Study, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2015
 6. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with High-pressure Compact Laminate (HPL), článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2015
 7. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Determination of Bonding Properties of Wood Plastic Composite Façade Cladding, článek v News in Engineering, ISSN 1339-4886, Publishing Society Ltd., Zilina, Slovakia, 2015
 8. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Determination of Resistance to Freezing of Bonded Façade Joint, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Řím, 2015
 9. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Test of Adhesion and Shear Strength of Polyurethane Adhesives to Cement-bonded Particleboard, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich - Durnten, 2015
 10. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Determination of Thermal and Weathering Properties of Polyurethane Adhesives Intended for Bonded Façade, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture , ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Jasná - Low Tatras, Slovakia, 2015
 11. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with Technistone Exterior Terracotta, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture , ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Jasná - Low Tatras, Slovakia, 2015
 12. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., The Effect of Technological Indiscipline on the Mechanical Properties of Bonded Joints, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Zkoušení přídržnosti stavebních silikonů na neporézní fasádní obklady při proměnlivé teplotě, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktoradny a mladé vědecké pracovníky 2014, ISBN 978-80-87952-07-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 2. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Přídržnost a soudržnost stavebních silikonů – experimentální test za extrémních klimatických podmínek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví, ISBN 978-80-87952-06-1, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 3. ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Testování přilnavosti a soudržnosti polyuretanových tmelů na fasádních materiálech, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví, ISBN 978-80-87952-06-1, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 4. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Vliv zlepšujících nátěrů na přídržnost vysokopevnostních lepidel, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví, ISBN 978-80-87952-06-1, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 5. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J., Wooden Facade and Determination of Strength of Bonded Timber Joints, příspěvek na konferenci Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014), ISSN 1338-9831, ISBN 978-80-554-0958-0, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina, 2014
 6. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Thermal Resistance of Bonded Facade Joints, příspěvek na konferenci Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014), ISSN 1338-9831, ISBN 978-80-554-0958-0, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina, 2014
 7. ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Sealing of Joints in Steel Structures without Surface Treatment, příspěvek na konferenci Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014) , ISSN 1338-9831, ISBN 978-80-554-0958-0, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina, 2014
 8. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Frost Resistance of Bonded Facade Joints, příspěvek na konferenci CRRB - 16th International Conference oh Rehabilitation and Reconstruction of Buildings - proceedings, ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2014
 9. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Revitalization of Facade Cladding with the Use of Bonded Joints, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03795-976-3, Trans Tech Publications, Zurich-Durnten, 2014
 10. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Test of Adhesion and Cohesion of Silicone Sealants on Facade Cladding Materials within Extreme Weather Conditions, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03795-976-3, Trans Tech Publications, Zurich-Durnten, 2014
 11. ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Test of Adhesion and Cohesion of Silicone Sealants on Facade Cladding Materials, článek v PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, ISSN 1805-6784, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Kroměříž, 2014
 12. ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; NEČASOVÁ, B., Sealing Possibilities for Wood Elements, článek v PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, ISSN 1805-6784, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Kroměříž, 2014
 13. ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Sealing Possibilities of Glass Fibre Reinforced Concrete Elements and Fibre - Cement Facade Cladding Panels, příspěvek na konferenci International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 14. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Experimental Tests of Adhesion of Silicone Sealants within Extreme Weather Conditions, příspěvek na konferenci International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 15. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B., Testing of Bonded Facade Joints in Sudden Temperature Changes, příspěvek na konferenci International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 16. NEČASOVÁ, B., Strengthening of prefabricated timber frame wall panels with fibreboard (FPB) and OSB sheathing, příspěvek na konferenci Young scientist 2014, ISBN 978-80-553-1668-0, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Herlany, 2014
 17. NEČASOVÁ, B., Strengthening of Prefabricated Timber Frame Panel Walls, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. NEČASOVÁ, B., Terminilogy of Traditional and Modern Timber Frame Structures, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecke konference oblasti stavebnictví CzechSTAV 2013 - Stavebnictví a příspěvek vědy, ISBN 978-80-905243-8-5, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 2. ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; BRAVENEC, R., Praktické zkušenosti a výstupy naměřené při použití stříkaných betonů při výstavbě královopolských tunelů, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 3. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; BRAVENEC, R., Problematika vícepodlažních panelových dřevostaveb, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 4. NEČASOVÁ, B., Vývojové trendy dřevostaveb, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013., ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 5. BRAVENEC, R.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Kotvení fotovoltaických panelů na fasádu domů s nízkou energetickou náročností, tepelně technické posouzení a alternativní řešení, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 6. LIŠKA, P.; BRAVENEC, R.; NEČASOVÁ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, M., Systémy provětrávaných lepených fasád, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 7. NEČASOVÁ, B., Bezpečný provoz věžového jeřábu při manipulaci s břemenem, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. NEČASOVÁ, B., Trends in Facility Management, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 2. ŠTĚRBA, M.; NEČASOVÁ, B.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., MONTÁŽ SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ VĚŽOVÝMI JEŘÁBY, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 3. ŠTĚRBA, M.; NEČASOVÁ, B.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., ČASOVÁ NÁROČNOST SYSTÉMOVÝCH BEDNĚNÍ VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVEB, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 4. ŠTĚRBA, M.; NEČASOVÁ, B.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., BEZPEČNÝ PROVOZ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU PŘI MANIPULACI S BŘEMENEM, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný