English

Ing. Ivan Balázs, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky, příspěvek na konferenci 55. celostátní konference o ocelových konstrukcích Hustopeče 2017, ISBN 978-80-02-02730-0, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2017
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; PEŠEK, O., Torsional Restraint Problem of Steel Cold-Formed Beams Restrained by Planar Members, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
 3. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; BALÁZS, I., Experimental Verification of the Structural Glass Beam-Columns Strength, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
 4. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MRKOS, D.; ŠTRBA, M.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O., Příklady spolupráce pracovníků Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT FAST v Brně s firmou Hexaplan International, spol. s r.o., Brno, příspěvek na konferenci XLII. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou při príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Ocel, drevo, betón a sklo v konštrukciách, ISBN 978-80-227-4734-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Kočovce, 2017
 5. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Lateral-torsional buckling of beams of monosymmetrical cross-sections loaded perpendicularly to the axis of symmetry: Theoretical analysis, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, 2017
 6. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T., Experimental setups for the measurement of the rotational restraint provided to cold-formed Z-purlins by sandwich panels, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, 2017
 7. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Influence of Uplift Load on Torsional Restraint Provided to Steel Thin-Walled Purlins by Sandwich Panels, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2017
 8. BALÁZS, I., Vybrané případy klopení dvouose symetrických a jednoose symetrických nosníků zatížených kolmo k rovině symetrie, příspěvek na konferenci 19. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; BELICA, A., Experimental investigation of torsional restraint provided to thin-walled purlins by sandwich panels under uplift load, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2016
 2. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BALÁZS, I., Verification of torsional restraint given to cold-formed beams by sandwich panels under uplift loading - Tests of rotational stiffness - Final report, , 2016
 3. BALÁZS, I., Zkušební sestava pro experimentální ověření stabilizace ocelových nosníků sendvičovými panely, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T., Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů, příspěvek na konferenci 53. celostátní konference o ocelových konstrukcích HUSTOPEČE 2015, ISBN 978-80-02-02601-3, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2015
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T., Experimental verification of torsional restraint given to thin-walled members by sandwich panels, příspěvek na konferenci Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií, ISBN 978-80-89619-01-6, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Oščadnica, Slovensko, 2015
 3. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Stability of Thin-Walled Beams with Lateral Continuous Restraint, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 4. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Lateral Torsional Buckling of Steel Thin-Walled Beams with Lateral Restraints, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vídeň, Rakousko, 2015
 5. BALÁZS, I., Application of the finite difference method to stability problems of metal members, příspěvek na konferenci Young Scientist 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1988-9, Technická univerzita v Košicích, Stavební fakulta, Jasná, Slovensko, 2015
 6. BALÁZS, I., Stabilita nosníků s příčným spojitým podepřením, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Stabilization of steel beams by sandwich panels: Influence of beam supports, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2014: 7th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-121-8, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Neapol, Itálie, 2014
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J., On problem of stabilization of steel thin-walled beams in bending by sandwich panels, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Steel, Space & Composite Structures, ISBN 978-981-09-0077-9, CI-Premier Conference Organisation, Singapore, Praha, 2014
 3. BALÁZS, I., On problem of stabilization of steel beams of thin-walled cross-sections by sandwich panels, příspěvek na konferenci Young Scientist 2014, 6th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1668-0, Technická univerzita v Košicích, Stavební fakulta, Herľany, Slovensko, 2014
 4. BALÁZS, I., Ocelové tenkostěnné nosníky stabilizované sendvičovými panely - parametrická studie, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Geometricky nelineární numerická analýza tenkostěnných nosníků jednoose symetrického průřezu zatížených kolmo k rovině symetrie, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Stabilization of Steel Beams of Monosymmetric Thin-Walled Cross-Section by Trapezoidal Sheeting, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, World Academy of Science, Engineering and Technology, Barcelona, Španělsko, 2013
 3. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Geometricky nelineární analýza ocelových tenkostěnných nosníků jednoose symetrického průřezu zatížených kolmo k ose symetrie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 4. BALÁZS, I., Beams of Monosymmetric Thin-Walled Steel Cross-Sections Loaded Perpendicularly to the Axis of Symmetry in the Light of the EN 1993 Approach, příspěvek na konferenci Young Scientist 2013, The 5th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Herľany, Slovensko, 2013
 5. BALÁZS, I., K problematice ohybu a kroucení jednoose symetrických tenkostěnných průřezů zatížených kolmo k ose symetrie, příspěvek na konferenci 15. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; BALÁZS, I., Design Bending Resistance of Thin-Walled Steel Beams with Respect to Lateral Torsional Buckling – Methods of Calculation, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd European Conference on Civil Engineering (ECCIE '12), ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, 2012
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M., Stabilisation of Beams by Trapezoidal Sheeting: Parametric Study, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE '12), ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paříž, Francie, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný