English

Ing. Kateřina Vokatá – seznam publikací

2015

  1. VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; HOLOMEK, J., An optimization of anchor of aluminium facade, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-02907-1, Taylor & Francis Group, London, Great Britain, 2015
  2. VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J.; VILD, M., Bearing capacity of aluminum angle support for ventilated facade, příspěvek na konferenci ESaT 2015 - International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2042-7, Technická univerzita v Košicích, Slovensko, Košice, Slovensko, 2015
  3. VOKATÁ, K., Mechanismy porušení přípoje závěsu do vlny trapézového plechu, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, Proceedings, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015

2014

  1. VOKATÁ, K., Bearing capacity of sheet hanger connection to the trapezoidal metal sheet, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Stockholm, Sweden, 2014
  2. JURDOVÁ, K., Mezní stav použitelnosti trapézových plechů zatížených soustředným zatížením, příspěvek na konferenci Sborník anotací , Proceeding of Annotations, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, Česká republika, 2014

2013

  1. JURDOVÁ, K., Limit State of Trapezoidal Metal Sheets Exposed to Concentrated Load, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, WASET, Barcelona, Spain, 2013
  2. JURDOVÁ, K., Numerical modeling of behavior of trapezoidal metal sheets exposed to concentrated loads, příspěvek na konferenci The 5th Ph.D Conference of civil Engineering and Architecture, Young Scientist 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Herľany, Slovenská republika, 2013
  3. JURDOVÁ, K., Trapézové plechy vystavené lokálnímu zatížení, příspěvek na konferenci Sborník anotací - Proceeding of Annotations, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, 2013

2012

  1. KARÁSEK, R.; BAJER, M.; JURDOVÁ, K., Influence of column construction type on the bearing capacity of bonded anchors, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Nizozemské království, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný