English

Ing. Michal Vacek – seznam publikací

2014

  1. DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; POSPÍŠIL, T.; BRZOŇ, R., Measurement of Physical Properties in Waste-Based Particle-Reinforced Polymer Composites (WPPC), příspěvek na konferenci Advanced materials research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014

2012

  1. DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., VÝROBA, VLASTNOSTI A UŽITÍ KOMPOZITNÍHO TERMOPOLYMERU V KONSTRUKČNÍCH DETAILECH, příspěvek na konferenci CzechStav 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
  2. VACEK, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., VÝROBA A VYBRANÉ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍ TEPELNÉ IZOLACE, příspěvek na konferenci CzechSTAV 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, Hradec Králové, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný