English

Ing. Sylvia Svobodová – seznam publikací

2016

  1. SVOBODOVÁ, S.; MATĚJKA, L., Material of Thermal Insulation affects Heat Gains in the Summer Period, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 2297-8941, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016

2015

  1. SVOBODOVÁ, S., Experimentální testování krycích mřížek větracích otvorů na ventilátorové dráze, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015
  2. ZUTH, D.; MATYÁŠ, P.; SVOBODOVÁ, S., Sběr teplotních údajů při použití jednodeskového počítače, článek v Automa, ISSN 1210-9592, FCC Public, 2015

2014

  1. SVOBODOVÁ, S.; MATĚJKA, L., Maximum temperatures of roof tiles during the summer period, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-280-8, Scientific.Net, Dürnten-Zürich, 2014
  2. SVOBODOVÁ, S., Hnací síly přirozené ventilace, příspěvek na konferenci Sborník z konference, ISBN 978-80-214-4926-8, FAST VUT v Brně, Brno, 2014
  3. SVOBODOVÁ, S., Dvouplášťové šikmé střechy – tepelný odpor horního pláště, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4851-3, FAST VUT v brně, Brno, 2014

2013

  1. SVOBODOVÁ, S., Vliv polohy akumulační vrstvy na letní tepelnou stabilitu, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-248-3236-4, Ostrava, 2013
  2. SVOBODOVÁ, S., Vliv sálání s oblohou při posuzování větraného střešního pláště, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-905243-8-5, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
  3. SVOBODOVÁ, S., Vliv materiálu tepelné izolace střech na vnitřní teplotu vzduchu v letním období, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4669-4, FAST, VUT v Brně, Brno, 2013

2012

  1. SVOBODOVÁ, S., Dvouplášťové střechy s mírným spádem do 20 stupňů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný