English

Ing. Miloslav Tauš – seznam publikací

2016

 1. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; TAUŠ, M.; VELIKOVSKÁ, K., Výzkumná zpráva - SAKO Brno, a.s. - Testování šnekového dehydrátoru, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016
 2. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M., Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, , ISSN 1336-6467, Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava, Slovenská republika, 2016

2015

 1. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; SUCHÁČEK, T., Preliminary technical assessment of water distribution networks, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno, 2015
 2. TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M., Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2015
 3. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M., Energetický audit vodárenských systémů, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2015
 4. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M., Technical Audit of Water Supply Systems, příspěvek na konferenci Water Management and Hydraulic Engineering 2015, ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Institut of Water Structures, FCE, BUT, Brno, 2015

2014

 1. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T., The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems, příspěvek na konferenci PROCEDIA ENGINEERING, volume 89, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2014
 2. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T., THE ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEMS, , Technical University of Bari, Bari, IT, 2014
 3. CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M., Using artificial neural network models to assess water quality in water distribution networks, příspěvek na konferenci PROCEDIA ENGINEERING, volume 70, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2014
 4. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MÍKA, P., Indirect condition assessment of water mains, příspěvek na konferenci PROCEDIA ENGINEERING, volume 70, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2014
 5. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MARČÍK, M., Technický audit čerpacích stanic pitné vody, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2014, ISBN 978-80-905716-0-0, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2014
 6. TAUŠ, M., METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU ČERPACÍCH STANIC PITNÉ VODY, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 7. TAUŠ, M., MULTIKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE A JEJÍ VYUŽITÍ VE VODÁRENSTVÍ, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. TUHOVČÁK, L.; MENŠÍK, M.; TAUŠ, M., Nabídka poskytnutí znalostí pro Vodovody a kanalizace Zlín - Prototyp softwarové aplikace TAPS, , Ústav vodního hospodářství obcí, Brno, 2013
 2. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M., Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů, , ISBN 978-80-87140-33-8, Medim, spol. s r.o., Líbeznice, 2013
 3. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; VEČEŘA, M., Technický a energetický audit vodárenských čerpacích stanic, , ISBN 978-80-263-0506-4, Tribun EU, Brno, 2013
 4. CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; HAŠKA, L.; VIŠČOR, P.; TAUŠ, M., Modelování koncentrace chloru ve vodovodní síti, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2013
 5. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M., Hodnocení technického stavu vodovodů, , ISBN 978-80-260-3739-2, Moravská vodárenská, a.s., Olomouc, 2013
 6. TAUŠ, M., Hodnocení technického stavu systémů zásobování pitnou vodou, , ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 7. CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M., Model umělých neuronových sítí pro predikci koncentrace chloru ve vodovodní síti, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný